Công cụ thành viên

Công cụ trang web


start


WebsiteĐăng KýDownloadDiscordForumFacebook

Tin Tức
Server đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống Wiki và Việt hóa game để tạo điều kiện dễ dàng cũng như cung cấp đầy đủ thông tin vể game cho các fan của Ragnarok. Các bạn có thể download client trên Website của server để test server. Nếu có thắc mắc về server các bạn có thể liên lạc với admin trên Discord của server.
Tra Cứu Thông Tin
Cơ Bản Nhân Vật
Quái Vật PvP
Vật Phẩm & Trang Bị Quest
Enchant Trang Bị Episode Quest
Hệ Thống Game Buôn Bán
Cơ Chế Game Thông Tin Khác Về Game
Instance Thế Giới
Kynaro Office FAQ
Luật Lệ Hướng Dẫn Kỹ Thuật


start.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/06/01 14:07 (sửa đổi bên ngoài)