Trang Chính

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
xMQKdyh.png
THÔNG TIN SERVER
35F4wpO.png
ĐĂNG KÝ
t0tks5U.png
CÀI ĐẶT GAME
qIvw5Qe.png
DISCORD
Tra Cứu Thông Tin
0t3rhGJ.png
Feature
z1Ucyft.png
Cho Người Mới Chơi
4wcGJxe.png
Nhân Vật
hzoJFHL.png
PVP
En8zo9D.png
Quái Vật
uUL4xFZ.png
Quest
cac84Iu.png
Vật Phẩm
myVI8R0.png
Trang Bị
qNCzHsd.png
Tinh Luyện
PRBj3Yx.png
Cường Hóa
DOb6hg4.png
Instance
rp8CDy3.png
Hệ Thống Game
Hướng Dẫn Các Job
Dòng Nghề Swordman Dòng Nghề Mage Dòng Nghề Archer
oI9kfPT.gif
Rune Knight
8y0KEHs.gif
Royal Guard
Xtxu9Rh.gif
Warlock
miO6Nhc.gif
Sorcerer
lqE9JEi.gif
Ranger
SRDrlZA.gif
Maestro & Wanderer
Dòng Nghề Merchant Dòng Nghề Thief Dòng Nghề Acolyte
F6r03oj.gif
Mechanic
cJK4omQ.gif
Genetic
dnytp13.gif
Guillotine Cross
i81GopL.gif
Shadow Chaser
xg5eoRI.gif
Arch Bishop
awGGKrr.gif
Sura
Các Job Mở Rộng
Dòng Nghề Taekwon Dòng Nghề Ninja Dòng Nghề Gunslinger Dòng Nghề Novice Doram
j7g91ql.gif
Star Emperor
z58jjkY.gif
Soul Reaper
o5QhOOO.gif
Kagerou Oboro
RRMQKMm.gif
Rebellion
OPIdDuD.gif
Ultimate Novice
UxS3GiD.gif
Summoner