Trang Chính

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
xMQKdyh.png
THÔNG TIN SERVER
35F4wpO.png
ĐĂNG KÝ
t0tks5U.png
CÀI ĐẶT GAME
qIvw5Qe.png
DISCORD
nWwOtg9.png
ĐÓNG GÓP
Tra Cứu Thông Tin
0t3rhGJ.png
Feature
z1Ucyft.png
Cho Người Mới Chơi
4wcGJxe.png
Nhân Vật
hzoJFHL.png
PVP
En8zo9D.png
Quái Vật
uUL4xFZ.png
Quest
cac84Iu.png
Vật Phẩm
myVI8R0.png
Trang Bị
qNCzHsd.png
Tinh Luyện
PRBj3Yx.png
Cường Hóa
DOb6hg4.png
Instance
rp8CDy3.png
Hệ Thống Game
Hướng Dẫn Các Job
Novice
0F3TuZt.png
Novice
Dòng Nghề Job 1
LB7QHOH.png
Swordman
yA6qr39.png
Mage
mC9ak8k.png
Archer
nP1Tdy8.png
Merchant
BbJCJnQ.png
Thief
3bEph8K.png
Acolyte


Dòng Nghề Job 2
Dòng Nghề Swordman Dòng Nghề Mage Dòng Nghề Archer
OYiEtQB.png
Knight
SQWsIwT.png
Crusader
cHhPvvQ.png
Wizard
EM6ulbi.png
Sage
3Mj56HU.png
Hunter
oG9IYRJ.png
Bard Dancer
Dòng Nghề Merchant Dòng Nghề Thief Dòng Nghề Acolyte
OPKpiY8.png
Blacksmith
2b2SrsY.png
Alchemist
iXisrjA.png
Assassin
nUilLAs.png
Rogue
qR1G7iZ.png
Priest
WkhVxAl.png
Monk


Dòng Nghề Transcendent Job 2
Dòng Nghề Swordman Dòng Nghề Mage Dòng Nghề Archer
glpi4ff.png
Lord Knight
tsbLD4j.png
Paladin
8ccMH0C.png
High Wizard
pSPRgW4.png
Scholar
IjbOM8D.png
Sniper
hTvMGpx.png
Minstrel Gypsy
Dòng Nghề Merchant Dòng Nghề Thief Dòng Nghề Acolyte
037UGzt.png
Mastersmith
EchjUgj.png
Biochemist
VTDqxbC.png
Assassin Cross
9VjnOuA.png
Stalker
ZH3KiJH.png
High Priest
2qurbZO.png
Champion


Các Job Mở Rộng
Dòng Nghề Taekwon Dòng Nghề Ninja Dòng Nghề Gunslinger Dòng Nghề Novice
pEQU1SA.png
Soul Linker
QJsHYg4.png
TaeKwon Master
E8JU5oz.png
Ninja
F1TBoQ9.png
Gunslinger
TMOoZ6S.png
Super Novice