Token of Honor

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

6919.png Honor Token là một dạng tiền tệ có thể kiếm được từ các quest của Banquet for Heroes.

Trao Đổi Vật Phẩm

Bạn có thể trao đổi Token of Honor với Commissary Arner để lấy các loại trang bị khác nhau. bạn có thể tìm thấy anh ta ở Prontera Castle, at prt_cas 166/255.

Các món đồ sử dụng liền

Đồ dùng ngay Giá Mô tả
22899.png Parchment City 1 6919.png Honor Token Một bản đồ hướng dẫn của
thành phố Prontera, giúp bạn định hướng được dễ dàng hơn.

Sử dụng Level 1 Increase AGI.

11600.png Shining Holy Water 3 6919.png Honor Token Nước thánh tỏa sáng.
Giảm 10% sát thương từ các quái vật của Room of Consciousness
và Prontera Invasion Dungeon trong 3 phút.

Phục hồi 1000 HP.
Chữa lành Curse, Poison và Silence.

22848.png Prison Key 3 6919.png Honor Token Một chùm chìa khóa củ và bẩn
lập tức gửi ngươi sử dụng xuống
dungeon of Prontera khi dùng nó.
22847.png Prontera Medal 3 6919.png Honor Token Một huy hiệu lưu giữ một tọa độ của Prontera
Ngay lập tức gửi người sử dụng tới Prontera khi được kích hoạt.

Giáp

Consumable Cost Type Description
28354.png City Map[1] 150 6919.png Honor Token Accessory Một bản đồ hướng dẫn của
thành phố Prontera, giúp bạn định hướng được dễ dàng hơn.

Cho phép sử dụng Level 3 Increase AGI.

28355.png Shining Holy Water[1] 400 6919.png Honor Token Accessory Nước thánh tỏa sáng.
Giảm 20% sát thương từ các quái vật của Room of Consciousness
và Prontera Invasion Dungeon.

Phục hồi 100 HP và 30 SP mỗi 10 giây.

28900.png Guardsmen's Shield[1] 400 6919.png Honor Token Shield DEF: 30, Trọng lượng: 300
Mỗi level tinh luyện, DEF +10, MDEF +1

Cho phép sử dụng Level 1 Shield Spell

Khi nhận sát thương cận chiến,
có 0.5% cơ hội tự động dùng Level 3 Assumptio.
Tăng 0.3% cơ hội tự sử dụng với mỗi level tinh luyện.

28356.png Prontera Badge 150 6919.png Honor Token Accessory Một huy hiệu lưu giữ một tọa độ của Prontera
Ngay lập tức gửi người sử dụng tới Prontera khi được kích hoạt.

15 phút cooldown.

15146.png Flattery Robe[1] 600 6919.png Honor Token Armor MATK +50.
Nếu người sử dụng có lvl 120 trở lên, thêm MATK +50
>Nếu người sử dụng có lvl 140 trở lên, thêm MATK +50
Cho phép sử dụng Level 1 Endure.

Nếu dùng chung với Ancient Cape,
MaxSP +10%, FLEE +1.
Với mỗi level tinh luyện, MaxSP +1%, Flee +1.

Nếu dùng chung với Survivor's Manteau,
MaxHP +10%, MATK +2%.
Với mỗi level tinh luyện, MaxHP +1%, MATK +1%.

15147.png Invective Robe[1] 600 6919.png Honor Token Armor Cho phép sử dụng Level 1 Improve Concentration.
Với mỗi level tinh luyện, bỏ qua 4% DEF của Á Nhân, Quỷ, và Thây Ma khi tấn công vật lý.

Nếu dùng chung với Morrigane's Manteau,
LUK +3, CRIT +10.
Với mỗi level tinh luyện, LUK +1, CRIT +1

Nếu dùng chung với Valkyrian Manteau,
MaxHP +10%, ATK +2%.
Với mỗi level tinh luyện, MaxHP +1%, ATK +1%.

20246.png Costume Decoration Time 1100 6919.png Honor Token Mid Costume.
20247.png Costume Fate Of Black Hand 550 6919.png Honor Token Upper

Cường Hóa

Dylan sẽ cường hóa trang bị khi được trả công bằng 6919.png Honor Token. Anh ta có thể được tìm thấy tại nhà tù, tọa độ prt_pri00 60/136.

Prontera Badge enchants

28356.png Prontera Badge có thể được cường hóa 2 lần. Mỗi lần cường hóa sé được cộng +1 tới +2 điểm cho một stat ngẫu nhiên.

Cường Hóa Robe

15146.png Flattery Robe[1]15147.png Invective Robe[1] cũng có thể được cường hóa 2 lần. Mỗi lần cường hóa sẽ nhận được một trong các loại Nive phía dưới.

  • Cường hóa Robe tốn 20 6919.png Honor Token và sẽ không bao giờ thất bại.
  • Reset cường hóa tốn 10 6919.png Honor Token và sẽ không bao giờ bị hư đồ. Bạn chỉ có thể reset robe sau khi nó đã được cường hóa 2 lần.
Name Enchant
Powerful Nive (Strength) 4994.png Rune of Strength Lv 1

4995.png Rune of Strength Lv 2

4996.png Rune of Strength_Lv 3

Agile Nive (Agility) 4997.png Rune of Agility Lv 1

4998.png Rune of Agility Lv 2

4999.png Rune of Agility Lv 3

Spellbound Nive (Intelligence) 29100.png Master Archer Lv. 10

29101.png Adamantine Lv. 1

29102.png Adamantine Lv. 2

Dextrous Nive (Dexterity) 29103.png Adamantine Lv. 3

29104.png Adamantine Lv. 4

29105.png Adamantine Lv. 5

Lucky Nive (Lucky) 29106.png Adamantine Lv. 6

29107.png Adamantine Lv. 7

29108.png Adamantine Lv. 8

Stamina Nive (Vitality) 29109.png Adamantine Lv. 9

29110.png Adamantine Lv. 10

29111.png Affection Lv. 1

Trao Đổi Mysterious Blue Box

Bạn có thể đổi 30 6919.png Honor Token với Logistics Manager để nhận một 22901.png Mysterious Blue Box. Anh ta có thể được tìm thấy ở Prontera Castle, tọa độ prt_cas 180/275.

22901.png Mysterious Blue Box một món đồ ngẫu nhiên trong danh sách trao đổi của Commissary Arner.

Xem Thêm