Tập tin:Immortal Wind Ghost.png

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Immortal_Wind_Ghost.png(97×105 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện06:58, ngày 18 tháng 8 năm 2020Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 06:58, ngày 18 tháng 8 năm 202097×105 (3 kB)Yami (Thảo luận | đóng góp)

Trang sau sử dụng tập tin này: