Tập tin:3476.png

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

3476.png(44×80 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2 kB, kiểu MIME: image/png)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:43, ngày 18 tháng 8 năm 2020Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:43, ngày 18 tháng 8 năm 202044×80 (2 kB)Yami (Thảo luận | đóng góp)

Trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình