Tập tin:1450.png

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

1450.png(24×24 điểm ảnh, kích thước tập tin: 430 byte, kiểu MIME: image/png)

File uploaded with MsUpload

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện04:48, ngày 11 tháng 8 năm 2020Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 04:48, ngày 11 tháng 8 năm 202024×24 (430 byte)Kyna (Thảo luận | đóng góp)File uploaded with MsUpload

Trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình