Sorcerer

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sơ Lược

Không giống như các job trước của mình, khi lên job 3 các Sorcerer có khả năng gây damage trên siện rộng. Psychic wave sẽ là skill mà bạn xài nhiều nhất với khả năng gây damage cao, diện rộng và thuộc tính trung lập. (Tuy nhiên bạn có thể chuyển thuộc tính cho wave nhé thông qua hệ thống triệu hồi tinh linh). Ngoài ra bạn còn sở hữu 4 skills chết người khác như là:

 1. Diamond Dust (Ice element) gây damage hệ băng, cast nhanh và có khả năng gây crystalization lên quái với tỉ lệ thấp
 2. Earth Grave (Earth element) gây damage hệ đất.Có khả năng lôi các đối thủ tàng hình ra với ánh sáng.
 3. Varetyr Spear (Wind element) vùng AoE nhỏ, damage thấp , cast phép nhanh, và có khoảng cách cast phép ngắn (damage dựa vào atk/matk và yêu cầu bạn phải ấn vào quái).
 4. Killing Cloud (Poison element) có vùng AoE trung bình cả damage và cast time bình thường và có khả năng gây độc lên quái vật thường (cần 2 Red Gemstones gây damage liên tục lên quái trong vùng).

3 Skill đầu tiên ở trên có sát thương dựa vào level của skill và level của các endow skills (phép chuyển thuộc tính). Ngoài sử dụng skill, Socerer còn có khả năng triệu hồi các tinh linh thuộc tính có những khả năng rất khó chịu cho ác đối thủ. Ngoài ra với nhiều khả năng đa dạng bạn có thể công thủ tiến loái vẹn toàn cho bản thân và cho đồng đội. Có 3 level cho mỗi thuộc tính và mỗi level cần chất xúc tác khác nhau để triệu hồi các tinh linh. Khả năng của tịn linh đc triệu hồi sẽ đc dựa vào điểm số của ngưòi chơi (vd: nếu bạn có agi/flee cao thì các tinh linh cũng vậy).Do phần hệ thống tinh linh này mình đã làm ở 1 phần khác nên mình chỉ “ôn lại bài” cũ 1 chút thôi nghen .

 1. Fire – dùng để boost Atk của sorcerer và tăng lượng hồi máu của Warmer (+10%).
 2. Water – Tăng Matk của sorcerer.
 3. Wind – Khả năng boost ASPD, giảm thời gian cast phép, tăng tốc độ di chuyển và tạo vùng chống tấn công từ xa.
 4. Earth – Tăng max HP và phòng thủ của sorcerer, có thể gây choáng khi tấn công.

Các Builds

Offensive Caster AoE

 • STR: 1-50 (mang nặng, chống masq )
 • AGI: 1-50 (ASPD cho delay đồ họa)
 • VIT: 95+ (Chống choáng, HP)
 • INT: 100-120 (damage, chống silence, SP)
 • DEX: 100-120 (giảm cast time)
 • LUK: 1-30 (thêm chút xíu MATK, né tránh hoàn hảo và chống thuộc tính)

vzvwBmY.png

Support/Summoner

 • STR: 1-100
 • AGI: 1-100
 • VIT: 95-120
 • INT: 40-90 (Cần thiết để chuyển mana và cast phép.)
 • DEX: 100-120
 • LUK: 30-100

R0Xz9Yk.png

Hindsight/Spell Fist

 • STR: 1
 • AGI: 100-120
 • VIT: 50-95
 • INT: 110-120
 • DEX: 1-50
 • LUK: 1-40

PCNCM1s.png

Insignia System Sorcerers có 4 loại insignias cho 4 nguyên tố chính: UhfUpXW.png Đơn giản hóa, các kỹ năng insignia tạo ra có vùng 3×3 và cho các buff cũng như debuff lên quá tùy theo level insignia đc sử dụng. Như vậy bạn sẽ có tất cả 12 dạng kỹ năng khác nhau để chơi đùa. Nó có thể rắc rối và lùng bùng lúc bạn mới chơi nhưng bảo đảm nếu bạn biết chơi đúng cách thì các insignia này cực kì khó chịu và có thể là các sorc của bạn như toàn pháo đài di động. Chất xúc tác

 • Insignias cần “points” khi bạn xài skill và point đc mua ở các point merchant
 • Mỗi khi cast cần tốn 1/2/3 Point (tùy vào lvl insignia mà bạn xử dụng), bạn có thể mua point ở nhiều chỗ khác nhau và giá cố định 200z/cái.
 • Points có 4 loại point chính cho 4 loại thuộc tính và 4 màu khác nhau

iBfX4Ch.png

Effects Trước khi đi vào sâu của các skill insignias, các yếu tố cơ bản chung của mỗi insignias gồm có:

 • Tạo 1 vùng nhỏ trong pham vi 3×3 ô, có thời gian là 60s và có 60s cooldown.
 • Insignias sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ khi vào vùng AoE của skill, kể cả boss.
 • Bạn có thể tạo các loại insignias cùng 1 lúc do chúng khác cooldown nhưng mỗi loại chỉ đc tạo 1 cái.
 • Tất cả mọi thứ bên trong insignia sẽ nhận damage của nguyên tố đối ngược thêm 50%.

pElE7oz.png

Individual Effects

5cKCRNY.png

Elemental Spirit System Sorcerers có thể triệu hồi các nguyên tố tinh linh giúp họ có đc các buff rất mạnh và khó chịu. Mỗi lần bạn chỉ đc triệu hồi 1 tinh linh của 1 hệ, các tinh linh gồm có:

d1NV9UR.png Mỗi level khác nhau của các tinh linh sẽ cho bạn buff khác nhau. Bạn có thề triệu hồi ra các level khác nhau trong những trường hợp khác nhau để có thể hỗ trợ team tốt hơn.

Triệu hồi Elemental Spirit:

MGETSgm.png

Spirit Control Với chiêu Spirit Control bạn có thể chuyển đổi các trạng thái của các tinh linh. Như mình đã nói, các trạng thái khác nhau cho các buff khác nhau. Skill spirit control này có fixed cooldown là 5s và tốn 10 SP trong tất cả các levels

7f9YaTB.png

Elemental Skills

M1B4wrk.png

Kiến thức chung Chúng ta cùng bắt đầu với các vấn đề cơ bản giúp cho bạn dễ nhớ các trạng thái và các tác dụng của từng level trước khi mình đi chuyên sâu vào các buff riêng biệt và tác dụng từng loại.

IoQnbXi.png

Individual Effects.

Aqua

99yHwch.png

U9n19Q2.png

Agni

6QGr9EI.png

PD15uQQ.png

Tera

0NyU7gN.png

EwH4Ybr.png

Ventus

mRuQOBq.png

3ICbWkp.png