Sky Fortress

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu

Sky Fortress instance là một phần của Episode 16.1: the Banquet for Heroes.

Để có thể đi được instance này, bạn cần phải tới Invaded Prontera. Sau đó đi tới góc phải của bản đồ để tìm và nói chuyện với Scientist Doyeon để tạo Instance Sky Fortress.

Hướng Dẫn Chi Tiết

Yêu Cầu
Base Level: 145

Quest Cần Làm Trước: Làm quest Banquet of Heroes (Room of Consciousness)

Phần Thưởng
Điểm EXP: Không có

Vật Phẩm: Không có

 1. Cần chuẩn bị: bạn nên mua dự trữ một số Token of Siegfried để đề phòng trường hợp cả nhóm bị tiêu diệt. Bạn cũng nên chuẩn bị cho nhóm để có cách chống lại skill Hallucination Walk của MVP.
 2. Khi vào trong bạn sẽ gặp ngay Stefan J.E. Wolf đứng ngay cổng portal. Hắn ta sẽ nói chuyện với bạn và sau đó triệu hồi thuộc hạ là những Immortal Zombie Soldier để tấn công bạn.
 3. Sau khi tiêu diệt chúng và đánh bại MVP, bạn hãy nói chuyện với Stefan J.E. Wolf một lần nữa. Sau đó hắn ta sẽ biến đi và portal lên cầu thang sẽ được mở ra.
 4. Bạn hãy theo cầu thang cho đến khi lên tới tần cuối cùng. Dọc đường đi bạn sẽ gặp nhiều cánh cổng bị khóa. Bạn có thể mở các cửa này bằng Sky Fortress Key rớt bới các quái. Khi vào trong bạn sẽ thấy căn phòng có đầy quái vật. Bạn có thể ngẫu nhiên gặp một mini boss ở mỗi phòng hoặc may mắn hơn thì sẽ tìm được một Treasure Chest tại đó.
 5. Khi lên tới tầng cuối cùng bạn sẽ gặp MVP tại đó.
 6. Bạn hãy tiến tới để nói chuyện với Stefan J.E. Wolf và trận chiến cuối cùng sẽ bắt đầu tại đó.
 7. Trong trận chiến, các thuộc hạ của MVP là Immortal Cursed Zombie và Immortal Zombie Soldier sẽ xuất hiện thường xuyên và gây khó khăn cho bạn. Tốt nhất bạn nên dụ MVP vào một góc cho dễ đánh.
 8. Khi HP của MVP xuống thật thấp thì các trận động đất sẽ xuất hiện. Bạn nên chú ý di chuyển qua chổ khác khi động đát xảy ra nơi mình đứng.
 9. Sau khi hạ gục MVP, một portal sẽ hiện ra giữ phòng.Bạn có thể thu nhặt chiến lợi phẩm và thoát khỏi instance khi nhấn vào portal.

Các Quái Vật

Hình Tên Quái Level HP Kích cở Chủng Loại Thuộc Tính
3476.png
Immortal Zombie Soldier 160 405,694 Vừa Undead Undead 2
Sky Fortress Key Keeper.png
Sky Fortress Key Keeper 160 423,332 Vừa Undead Undead 2
Immortal Zombie Assault.png
Immortal Zombie Assault 160 405,694 Vừa Undead Undead 2
Immortal Cursed Zombie.png
Immortal Cursed Zombie 160 405,694 Vừa Undead Undead 2
Immortal Fortress Legion.png
Immortal Fortress Legion 160 405,694 Vừa Undead Undead 2
Immortal Nightmare Shadow.png
Immortal Nightmare Shadow 160 423,330 Lớn Demon Dark 1
Immortal Angry Shadow.png
Immortal Angry Shadow 160 423,330 Vừa Demon Dark 1
Immortal Death Shadow.png
Immortal Death Shadow 160 423,330 Vừa Demon Dark 1
Immortal Cursed Knight.png
Immortal Cursed Knight 160 7,000,000 Lớn Formless Dark 2
Immortal Wind Ghost.png
Immortal Wind Ghost 160 7,000,000 Vừa Demon Wind 2
Stefan.J.E.Wolf.png
Stefan.J.E.Wolf 160 20,000,000 Lớn Undead Undead 1

Các Thẻ Bài


Thẻ bài Kết Hợp Với Mô tả
Immortal Cursed Knight Card Vũ khí ATK +10%. Cho 2% cơ hội tự động sử dụng skill Ignition Break Lv 5 lên mục tiêu khi

đang tấn công vật lý. Nếu kết hợp với Stephen Jack Ernest Wolf Card sẽ được ASPD +1.

Immortal Wind Ghost Card Vũ khí MATK +10%. Cho 1% cơ hội tự động sử dụng skill Killing Cloud Lv 5 lên mục tiêu khi

đang tấn công bằng phép thuật. Nếu kết hợp với Stephen Jack Ernest Wolf Card, giảm 10% Variable Cast Time.

Stephen Jack Ernest Wolf Card Giày Cho 3.5% cơ hội tự động sử dụng Fire Walk Lv 5 lên nhân vật khi bị tấn công vật lý.

Cho 8% cơ hội sử dụng Electric Walk Lv 5 lên nhân vật khi bị tấn công phép thuật. Cho 3% cơ hội có thêm +200 trong 10 giây khi bạn đang tấn công vật lý. Cho 2.5% cơ hội tăng tốc độ di chuyển khi bạn đang tấn công phép thuật. Nếu kết hợp với Immortal Cursed Knight Card thì được ASPD +1. Nếu kết hợp với Immortal Wind Ghost Card, thì được giảm 10% Variable Cast Time.

Vicious Weapon


Vicious Weapon là những vũ khí rớt bởi quái vật trong Sky Fortress instance. Tương tự như Crimson Weapon, Vicious Weapon sẽ cho bạn thêm rất nhiều ATK/MATK khi được nâng cấp (Upgrade) lên cao.

Hình Tên Mô Tả Rớt Bởi
28805.png
Vicious Mind Book [1] 90 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level). Matk + (upgrade level * upgrade level). Cả 2 công thức đều có giới hạn maximum upgrade level là 15. Vũ khí không thể bị hủy trong chiến trận.

Immortal Zombie Assault
18121.png
Vicious Mind Bow [1] 170 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Cursed Zombie
28806.png
Vicious Mind Dagger [1] 105 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Matk + 50 Additional Matk + ((upgrade level * upgrade level) / 2) Cả 2 công thức đều có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Fortress Legion
13328.png
Vicious Mind Huuma Shuriken [1] 105 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Matk + 50 Additional Matk + ((upgrade level * upgrade level) / 2) Cả 2 công thức đều có giới hạn maximum upgrade level là 15. Vũ khí không thể bị hủy trong chiến trận.

Immortal Zombie Assault
28008.png
Vicious Mind Katar [1] 180 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Fortress Legion
1800 (1).png
Vicious Mind Knuckle [1] 150 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Zombie Assault
1450.png
Vicious Mind Lance [1] 225 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Zombie Assault
16041.png
Vicious Mind Mace [1] 130 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Zombie Assault
13128.png
Vicious Mind Revolver [1] 150 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Cursed Zombie
1600.png
Vicious Mind Rod [1] Int + 5

Matk + 120 Thêm Matk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15. Vũ khí không thể bị hủy trong chiến trận.

Immortal Cursed Zombie
13455.png
Vicious Mind Saber [1] 135 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Fortress Legion
1400.png
Vicious Mind Spear [1] 140 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Fortress Legion
2026.png
Vicious Mind Two-Handed Staff [1] Int + 6

Matk + 200 Thêm Matk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15. Vũ khí không thể bị hủy trong chiến trận.

Immortal Cursed Zombie
28107.png
Vicious Mind Two-Handed Axe [1] 250 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Công thức có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Cursed Zombie
21016.png
Vicious Mind Two-Handed Sword [1] 220 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Matk + ((upgrade level * upgrade level) / 2) Cả 2 công thức đều có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Fortress Legion
1900.png
Vicious Mind Violin [1] 130 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Matk + 50 Additional Matk + ((upgrade level * upgrade level) / 2) Cả 2 công thức đều có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Angry Shadow
1996.png
Vicious Mind Wire [1] 130 ATK

Atk + (upgrade level * upgrade level) Matk + 50 Additional Matk + ((upgrade level * upgrade level) / 2) Cả 2 công thức đều có giới hạn maximum upgrade level là 15.

Immortal Nightmare Shadow

Các Thuộc Tính Bonus


Mỗi loại vũ khí Vicous Weapon khi được thẩm định bởi NPC Vicious Mind Enchanter /navi moc_para01 165/37 sẽ được thêm 3 bonus thuộc tính ngẫu nhiên. Các chỉ số mỗi lần thẩm định vũ khí sẽ khác nhau vì thế bạn nên thẩm định từng cái một để xem cái này đáng để giữ.

Danh sách các thuộc tính thường gặp:

Bonus thuộc tính 1

 • Thuộc tính vũ khí (Fire, Water, Wind, Earth, Poison, Holy, or Shadow)
 • Tăng sát thương hoặc sát thương phép thuật theo thuộc tính (Element) của quái từ +1% ~ 20%
 • Tăng Healing 20%
 • Vũ khí không thay đổi sát thương theo kích cở của quái
 • Vũ khí không thể bị hư trong chiến trận

Bonus thuộc tính 2

 • Tăng sát thương vật lý hoặc sát thương phép thuật theo chủng loại (Race) của quái từ +1% ~ 20%
 • Bỏ qua DEF/MDEF theo chủng loại (Race) của quái từ 1% ~ 30%
 • Bỏ qua DEF/MDEF của các quái bình thường từ 16% ~ 25%
 • Tăng sát thương lên quái vật boss +20%

Bonus thuộc tính 3

 • Stat +1 ~ 10
 • ATK +4 ~ 47
 • MATK +4 ~ 50
 • CRIT +10 ~ 19 Critical Damage +1% ~ 20%
 • ASPD +1% ~ 5%
 • Variable Cast Time giảm từ 1% ~ 20%
 • Cast Delay giảm từ 5% ~ 20%
 • SP sử dụng cho skill giảm 5%
 • Sát thương tầm xa +13 ~ 20%

Mỗi loại vũ khí sẽ được bonus riêng cho loại vũ khí đó. Ví dụ, các thuộc tính tăng sát thương phép thuật chỉ xuất hiện trên Rod và Two-handed Staff.

Nguồn

https://www.novaragnarok.com/wiki/Sky_Fortress