Old Glast Heim

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Giới Thiệu Tổng Quát


Yêu Cầu
Base Level: 145

Quest phải làm trước: Không có

Phần Thưởng
Base EXP: 0

Base EXP: 0 Vật Phẩm: không có

Old Glast Heim là dungeon tồn tại trong quá khứ, nơi mà bạn sẽ đi ngược về quá khứ để hổ trợ Hugin và những Glast Heim Royal Knight cản trở âm mưu của ác ma valkyrie Himmelmez.

Dungeon có 2 chế độ khác nhau. Chế độ thường (Normal mode): các quái sẽ rớt Spell.png Coagulated Spells. Chế độ khó (Hard mode): các quái sẽ có nhiều HP và sát thương cao hơn nhưng sẽ rớt ra 6755.png Contaminated Magic. Đồng thời phần thưởng bạn nhậ được cũng nhiều hơn từ 1-4 6607 (1).png Temporal Crystal so với chế độ thường.

Old Glast Heim là nơi duy nhất bạn có thể tìm thấy 6607 (1).png Temporal Crystal, Spell.png Coagulated Spell6755.png Contaminated Magic. Đây là những món đồ dùng để tạo và enchant Temporal Boots. Temporal Boots kết hợp với Giant Snake Skin sẽ cho bạn một trong những set đồ mạnh nhất của game.

Vì các quái trong instance nhận sát thương cao hơn với thuộc tính Holy, bạn nên đem theo một Arch Bishop trong nhóm để sử dụng skill Aspersio. Bạn cũng nhớ đem theo Yggdrasil Leaf và Token of Siegfried để hồi sinh trong tường hợp bị chết.

Bạn chỉ có một giờ để hoàn tất instance

Hệ Thống Đổi Thẻ Bài


Bạn có thể dùng Spell.pngCoagulated Spell và  6755.pngContaminated Magic để đổi lấy các thẻ bài sau khi nói chuyện với NPC White Knight và Khalitzburg:

 • White Knightage Card: 6000 Spell.png Coagulated Spell hoặc 700 6755.png Contaminated Magic
 • Khalitzburg Knightage Card: 10000 Spell.png Coagulated Spell hoặc 1000 6755.png Contaminated Magic

Hướng Dẫn Chi Tiết


Level 1

Ogh lvl1.png


 1. Để vào instance trưởng nhóm cần phải nói chuyện với NPC Hugin (/navi glast_01 204/273) để tạo instance.
 2. Sau đó hãy nói chuyện với NPC Hugin một lần nữa để chọn chế độ khó của insntance.

Khi đã vào trong trưởng nhóm cần phải nói chuyện với NPC Varmunt và ông ta sẽ cảnh báo bạn về valkyrie Himelmez.

 1. Tiếp tục đi về hướng bắc bạn sẽ gặp và nói chuyện với NPC Heinrich. Sau đó bạn sẽ chứng kiến đối thoại giữa Heinrichvalkyrie Himelmez.
 2. Sau đó bạn sẽ chứng kiến các White Knight và Khalitzburg Knightage biến thành Corrupted Abysmal Knight và Suffering Khalitzburg. Heinrich sẽ tiêu diệt chúng sau một khoản thời gian ngắn. Tuy nhiên bạn nên tranh thủ tiêu diệt chúng trước để kiếm Spell.png Coagulated Spell và 6755.png Contaminated Magic.
 3. Sau đó một cổng dịch chuyển sẽ xuất hiện ở phái tây hướng 10 giờ (ô vuông màu vàng bên trái). Bạn hãy vào trong và tiêu diệt các quái cho đến khi thấy thông báo “Himelmez drains the souls of the dead” xuất hiện. Lúc này trưởng nhóm hãy tới nói chuyện với NPC Butcher nằm ở hướng 7 giờ (hình vuông màu tím bên trái).
 4. Sau đó một cổng dịch chuyển khác sẽ xuất hiện ở hướng 2 giờ (ô vuông màu vàng bên phải). Khi vào trong bạn hãy tránh tới gần các xác chết. Nếu tới gần các con Maggot sẽ xuất hiện và tấn công bạn.
 5. Hãy tiêu diệt tất cả quái tại đây cho đến khi thông báo “Himelmez drains the souls of the dead” xuất hiện. Trưởng nhóm cần phải tới gặp NPC Blacksmithhướng 3 giờ (ô vuông màu tím bên phải) để tiếp tục.
 6. Sau đó cổng địch chuyển phía trên ở hướng 2 giờ sẽ mở ra. Bạn hãy vào và tiêu diệt các quái cho đến khi Himelmez, VarmundtHienrich xuất hiện tại hướng 12 giờ (ô vuông màu đỏ).
 7. Sau cuộc đối thoại của họ thì Root of Corruption sẽ xuất hiện.
 8. Sau khi tiêu diệt MVP, tất cả thành viên cần phải nói chuyện với NPC Varmundt để nhận 1X 6607 (1).png Temporal Crystal. Bạn sẽ không nhận được phần thưởng hoàn tât instance nếu bạn không nói chuyện với ông ta.

Bạn cần phải ỏ cùng màn hình khi MVP bị hạ. Nếu không bạn sẽ không nhận được điểm khi hạ gục MVP.

Level 2

Ogh lvl2.png


 1. Tiếp tục đi về phía bắc để tới level 2. Tại đây bạn sẽ gặp VarmundtHeinrich và nghe họ nói chuyện. Sau đó một cổng dịch chuyển sẽ mở ra ô vuông màu vàng bên trái). Bạn hãy vào trong và tiêu diệt các quái tại đây. Sau khi tiêu diệt đủ số quái thì Agony of the Royal Knight sẽ xuất hiện. Bạn hãy tiêu diệt Boss để tiếp tục.
 2. Cổng dịch chuyển tiếp theo sẽ xuất hiện phía bên phải (ô vuông vàng bên phải). Bạn hãy tiếp tục tiêu diệt quái cho đên khi Grudge of the Royal Knight xuất hiện. Bạn hãy tiêu diệt Boss để tiếp tục.
 3. Sau đó bạn hãy tiếp tục đi về hướng bạn và chuẩn bị gặp MVP.
 4. Khi bước vào căn phòng MVP thì bạn sẽ không thể thoát ra được cho đến khi bạn tiêu diệt MVP. Vì thế trước khi vào mọi người cần phải chuẩn bị trang bị và đồ đạc đầy đủ.
 5. Bạn hãy tiếp tục đi về hướng bắc hướng 12 (ô vuông màu vàng cuối cùng) để nói chuyện với Heinrich (ô vuông màu đỏ). Himelmez sẽ biến người một NPC trở thành Amdarais.
 6. Amdarais sẽ sử dụng Hell's JudgementDark Grand Cross rất thường xuyên vì thế ngoài tanker các thành viên khác nên được niệm Pneuma lên người. Còn tanker thì nên dùng giáp có gắn Bathory card.
 7. Sau khi tiêu diệt Amdarais, Hugin /navi [email protected]_k 158/241 sẽ xuất hiện ở giữa phòng. Bạn hãy nói chuyện với ông ta để nhận thưởng 6607 (1).png Temporal Crystal.
 8. Lúc này xem như bạn đã hoàn tất instanc. Tuy nhiên có một căn phòng bí mật nằm ở level 1. Bạn hãy trở lại level và nói chuyện với đài phun nước (/navi [email protected]_k 268/268) để vào căn phòng bí mật. Tại đây bạn hãy nói chuyện với các đồ trang trí (/navi [email protected]_k 170/136) để giải mã kho báu và nhận phần thưởng.

Bạn cần phải ỏ cùng màn hình khi MVP bị hạ. Nếu không bạn sẽ không nhận được điểm khi hạ gục MVP.

Thông Tin Quái


Hình Tên Quái HP (Thường) HP (Khó) Chủng Loại Thuộc Tính
Maggot.png
Maggot 80,811 161,622 Insect Earth 2
Corrupted Steward.png
Corrupted Steward 135,600 271,200 Undead Undead 1
Grand Chamberlain in Pain 208,100 416,200 Undead Undead 2
Wandering Archer 144,370 288,740 Undead Dark 2
Corrupted Palace Guard.png
Corrupted Palace Guard 184,080 368,160 Undead Dark 2
Corrupted Monk.png
Corrupted Monk 100,168 200,336 Undead Undead 4
Suffering Khalitzburg.png
Suffering Khalitzburg 219,275 473,702 Undead Undead 1
Bloody Knight 246,751 493,502 Undead Dark 4
Corrupted Abysmal Knight 225,789 451,578 Undead Dark 4
Grudge of the Royal Knight 848,011 1,696,020 Undead Undead 2
Agony of the Royal Knight 950,033 1,900,070 Undead Undead 2
Root of Corruption 1,820,000 18,200,000 Demon Earth 3
Amdarais.png
Amdarais 4,290,000 42,900,000 Undead Undead 4