Nightmarish Jitterbug

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Yêu cầu
Base Level: 120
Nơi bắt đàu moc_para01 27/93
Vật phẩm -
Phần thưởng
Kinh nghiệm: 37,500,000 (Base); 12,500,000 (Job)
Vật phẩm Trang bị chỉ kiếm được trong Instance
  1. Nói chuyện với Roel và chọn Yes để nhận quest quest.Lưu ý: tất cả các thành viên trong party phải nhận quest thì mới có thể tiếp tục.
  2. Nói chuyện với Rurane ngay cạnh Roel để tạo cổng vào instance.
  3. Khi đã vào bên trong, chủ party sẽ cần phải nói chuyện với các NPC trong mỗi căn phòng (họ sẽ xuất hiện sau khi toàn bộ lũ quái vật trong căn phòng đó bị hạ gục) để mở portal đi tới căn phòng tiếp theo. Nếu bạn đã từng đi ins này rồi thì có thể chọn Hurry option để skip đoạn hội thoại giữa các nhân vật.
  4. Cứ lập đi lập lại theo bước 3 cho đến khi tới được tầng thứ 22.Một vài tầng sẽ xuất hiện Jitterbug, và khi hạ gục chúng sẽ có khả năng drop Tooth of Jitterbug khi bị hạ gục,hãy cố gắng nhặt chúng vì chúng được dùng để make Pendant of Maelstrom.
  • Khi tới được tầng thứ 22, nói chuyện với Newoz để spawn MVP Awakened Ferre. Mvp sẽ drop Tập tin:6719.gif Tooth of Jitterbug khi bị hạ gục.
  1. Sau khi hạ guc MVP hãy nói chuyện với Newoz và party của bạn sẽ được dịch chuyển tới căn phòng cuối cùng (23).
  2. Nói chuyện với Newoz, 1 lần nữa để mở portal thoát ra khỏi instance và nhận thưởng.

Danh sách quái vật bạn sẽ phải chiến đấu

Hình Tên Level HP Size / Race / Element
M3069.png
Ferre 125 48,430 Small / Demon / Earth 2
M3070.png
Ferre 126 40,718 Small / Demon / Water 2
M3071.png
Ferre 127 53,290 Small / Demon / Water 2
M3072.png
Ferre 128 52,280 Small / Demon / Earth 2
M3108.png
Jitterbug 135 2,614,000 Large / Demon / Undead 2
M3073.png
Awakened Ferre 140 10,000,000 Large / Demon / Undead 3

Phần thưởng

Ở căn phòng cuối cùng (23),NPC Mingmin là sẽ đổi lấy Tooth of Jitter và cho bạn ngẫu nhiên một trong các trang bị dưới đây:

Hình Tên Loại vũ khí Mô tả
C 18123.png
Bow of Storms [1] Bow 160 ATK. Ranged Damage +30%.

Reduce Cooldown of Severe Rainstorm by -2 seconds, while increasing the SP cost by +15.

C18122.png
Gigantic Bow [1] Bow 195 ATK. Range Damage +40%.

Decreases ASPD (delay after attack +15%), Hit -50. Ranger Only.

C1990.png
Old Dancer's Floral Mic [2] Whip 160 ATK. Reduces SP cost of Moonlight Serenade by -20.

When equipped with Old Dancer's Floral Bracelet:

Increase damage of Arrow Vulcan by 200%,

and increase the SP cost by +50.

C 1935.png
Old Bard's Ukulele [2] Instrument 160 ATK. Reduces SP cost of Windmill Rush by -20.

When equipped with Old Bard's Wing Ring:

Increase damage of Arrow Vulcan by 200%,

and increase the SP cost by +50.

C2989.png
Old Dancer's Floral Bracelet [1] Accessory Decreases Variable Cast Time by 25%.

Wanderer Only.

C2988.png
Old Bard's Wing Ring [1] Accessory Decreases Variable Cast Time by 25%.

Maestro Only.

C2991.png
Pendant of Chaos Accessory ATK +6%. Resistance to Shadow Element +5%. Grants immunity to Chaos.

Has a chance to inflict Chaos on enemies when physically attacking. Has a chance to inflict Chaos in 11x11 AoE when being attacked. INT -6.

When equipped with Pendant of Harmony:

All stats +5. Has a chance of casting Maelstrom Lv1 when receiving magical attack.

C2990.png
Pendant of Harmony Accessory MATK +6%. HP and SP Recovery +50%. Resistance to Holy element +5%

Has a chance to cast Renovatio Lv1 when physically attacking. Has a chance to cast Sanctuary Lv3 when being physically attacked. STR -5.

When equipped with Pendant of Chaos:

All stats +5. Has a chance of casting Maelstrom Lv1 when receiving magical attack.

Bạn cũng có thể nhờ NPC Mingmin giúp kết hợp Pendant of Chaos và Pendant of Harmony thành Pendant of Maelstrom.

Image Name Type Description
Pendant of Maelstrom Accessory ATK +6%. MATK +6%. All stats +1.

Magic attacks from enemies cast Level 1 Auto Spell Maelstrom.

Danh sách card trong Nightmarish Jitterbug

Card Thể loại Tác dụng
Card.pngPlaying Ferre Card Accessory (Right) Card Physical damage against Neutral property monsters +20%.

If equipped with Singing Ferre Card, Metallic Sound damage +50%.

Card.pngSinging Ferre Card Accessory (Left) Card Magical damage against Neutral property monsters +20%.

If equipped with Playing Ferre Card, Reverberation damage +50%.

Card.pngJitterbug Card Headgear Card Reduce damage received from Neutral property monsters by 10%. MaxHP +500.

If equipped with Playing Ferre and Singing Ferre Cards, when dealing physical/magical damage, has a chance to transform into Awakened Ferre for 6 seconds.

While transformed, restore 2000 HP, increase physical and magical damage against Neutral property monsters by 200%.

Card.pngAwakened Ferre Card Armor Card If equipped by Bard or Dancer classes, MATK +15 every refine level.

Nguồn

NovaRo Wiki