Nidhoggur's Nest

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hướng Dẫn Chi Tiết

Nidhoggur's Nest
Yêu cầu
Base Level: 70
Party: 2 người trở lên
Quest làm trước đó: Started Guardian of Yggdrasil
Phần thưởng
Quest mở khóa: Mở khóa instance Nidhoggur's Nest

1.Chủ party nói chuyện với Yggdrasil Gatekeeper và chọn "Accept Admission" để nhận Quest mở instance. 2.Sau khi nhận Quest, nói chuyện với Yggdrasil Gatekeeper lần nữa để vào instance. 3.Nói chuyện với Murdered Yggdrasilid gần chỗ trung tâm của map. (213,277) 4.Giết 12 con quái có tên là "Nidhoggur's Guardian". 5.(Phylla Guardian: chấm đỏ (trên map), Rhyncho Guardian: Chấm xanh (trên map) ,yggdrasilid npc : chấm vàng (trên map))

Nidd1.jpg

6.Tới map thứ 2 thông qua portal ở phía bắc cuối map (gần chỗ thác nước). 7Khi tới map 2, hãy tìm đường qua mê cung.

Nidd2.png


Ở đích cuối của mê cung có 1 portal (199,178),khi đi vào bạn sẽ được chuyển đến căn phòng của boss. Hãy tiếp tục tiến lên phía trước , con boss sẽ tự động được spawn ra.

M2022.gif

Lưu ý: cứ sau mỗi 3 phút khi choảng nhau với Nidhoggur's Shadow, cả party sẽ bị warp tới một trong 4 căn phòng. Mọi người bị nhận hiệu ứng debuff bỏ qua kháng hiệu ứng (tức là có resistance cũng sẽ không kháng được hiệu ứng đó), mỗi 1 căn phòng sẽ có 1 hiệu ứng khác nhau và debuff đó sẽ tồn tại trong thời gian khoảng 30 giây . 3 Ryncho và 2 Phylla sẽ xuất hiện trong căn phòng, cần phải tiêu diệt chúng nếu như muốn thoát ra khỏi căn phòng.

  • Căn phòng đỏ (góc 8h): HP-75%, Bleeding Status
    Căn phòng xanh biển (góc 11h): HP-50%, Frozen Frozen
    Căn phòng vàng (góc 4h): SP-50%, Sleep and Chaos Status
    Căn phòng xanh lá (góc 1h): HP-25%, SP-50%, Poison Status

Nguồn

Irowiki