Morse's Cave

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Morse's Cave
Yêu cầu
Base Level: 160
Party: 1 người trở lên
Quest làm trước đó: Dimensional Travel

Isle of Bios

Phần thưởng
Vật phẩm: 1 6684.png Token of Hero
Quest mở khóa: Temple of Demon God


  1. Nói chuyện với Senior Tracker.
  2. Click vào Red Flower chọn reserve để cổng mở instance.
  3. Bạn sẽ được dịch chuyển vào căn phòng đầu tiên, hãy hạ gục 9 con ghouls, sau đó Reaper Yanku sẽ xuất hiện và nói chuyện với bạn.
  4. Trong căn phòng thứ 2,bạn sẽ chiến đấu với Satan Morroc (con này có 1.7m máu thôi).
  5. Sau cuộc nói chuyện với Satan Morroc, nhóm của bạn sẽ bị chia thành 2 team và bị chuyển tới căn phòng thứ 3 nhưng chúng sẽ có nhiều cái chứ không còn là một như trước( mỗi team một phòng). Các nhóm sẽ bị kẹt trong tường băng (sử dụng Back Slide, Front Slide, Dark Illusion hoặc Warg Strike sẽ giúp bạn thoát ra khỏi chúng) trong khi các con quái vật sẽ dần tiếp cận và tấn công bạn. Mỗi team cần phải giết một lượng quái nhất định thì mới có tiếp tục đi tiếp. (chắc chắn rằng không có team nào fail (có thể là bị chết) trong cả 2 team nếu không thì cả ins đó coi như hỏng.
  6. Tiếp đến là căn phòng thứ 4, cả party sẽ gặp lại nhau và cùng bị kẹt trong tường băng. Giống như căn phòng số 3 : giết hết một lượng quái nhất định để có thể tiếp tục ins.
  7. Cuối cùng là căn phòng thứ 5, Morroc Mage sẽ xuất hiện, Hắn ta sẽ trong trạng thái astral mode và có 4m HP. Sau khi đánh bại dạng astral ,hắn ta sẽ chuyển hóa thành hình dạng thật. Ở dạng này hắn có 80m HP nhưng lại đứng yên. Morroc Mage sẽ cast 2 skill chủ yếu là Jack Frost và Meteor Storm.Trong khi chiến đấu với hắn thì bọn quái vật cũng sẽ xuất hiện để tấn công bạn.
  8. Khi hắn còn 3m máu, hắn ta sẽ nói "you can never kill me". Tại thời điểm này bạn phải giết chết hắn ta trong 30 giây không thì thanh máu 3m đó sẽ bị reset và bạn sẽ phải làm lại từ đầu.
  9. Sau khi đánh bại Mage Morroc , hắn ta sẽ rớt 2 22534.png Prize of Hero.
  10. Sau đó dimensional device sẽ xuất hiện,click vào nó để thoát ra ngoài, bạn sẽ được đưa trở về fire cave. Nói chuyện với Senior Tracker một lần nữa để trả Quest và nhận 6684.png Token of Hero.

List quái vật

Hình Tên HP Race Element
M1036.gif Morroc Ghoul 295,240 Demon Neutral 3
M1016.gif Morroc's Archer Skeleton 295,240 Demon Neutral 3
M3004.gif Morroc's Wraith 100,000 Demon Neutral 3
M1032.gif Morroc's Verit 442,860 Demon Neutral 3
M3002.gif Morroc's Osiris 442,860 Demon Neutral 3
M3008.gif Morroc's Plankton 295,240 Demon Neutral 3
M2999.gif Morroc Necromancer(Astral Form) 4,000,000 Human Neutral 3
M3000.gif Morroc Necromancer(True Form)
Mvp.gif
80,000,000 Human Earth 4

Token of Hero

Token of Hero dùng để enchant 2981.png Hero Ring

Slot 1
Stats Random Enchant
STR +1 ~ +5
INT +1 ~ +5
AGI +1 ~ +5
VIT +1 ~ +5
DEX +1 ~ +5
LUK +1 ~ +5
Slot 2
Stats Random Enchant
Atk +1% ~ +5%
MAtk +1% ~ +5%
Slot 3
Stats Random Enchant
Max HP +1% +2% +3% +4% +5%
Max SP +25 +50 +75 +100 +150
Slot 4
Stats Random Enchant
DEF +3 +6 +9 +12 +15
MDEF +1 +2 +3 +4 +5


Prize of Hero

Danh sách những đồ có thể nhận được từ Prize of Hero:

522.pngMastela Fruit
547.pngCondensed White Potion
608.pngYggdrasil Seed
607.pngYggdrasilberry
678.pngPoison Bottle
12530.pngMastela Fruit Box
12549.pngCondensed White Potion 200 Box
12530.pngYggdrasil Seed Box
13517.pngYggdrasil Berry Box
12549.pngPoison Bottle Box
12679.pngWoE White Potion Box
12679.pngWoE Violet Potion Box
12679.pngWoE Blue Potion Box
12095.pngHwergelmir's Tonic
12100.pngCooked Nine Tail's Tails
12075.pngSteamed Tongue
12080.pngDragon Breath Cocktail
12085.pngImmortal Stew
12090.pngSteamed Desert Scorpions
12623.pngHigh Weapon Box
15093.pngHero Plate [1]
15094.pngHero Magic Coat [1]
15095.pngHero Judgement Shawl [1]
15096.pngHero Trade Mail [1]
15097.pngHero Hidden Cloth [1]
15098.pngHero Target Suits [1]
22035.pngHero Nependess Shoes [1]
22036.pngHero Silverleather Boots [1]
22037.pngHero Ungoliant Boots [1]

Nguồn

Nguồn từ irowiki