Maestro

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Overview

Maestro.png

Maestro là một nhánh nghề mang thiên hướng hỗ trợ, rất hữu dụng trong nhiều trường hợp, và gần như bắt buộc phải có trong các cuộc khám hiểm. Sở hữu những skill tấn công tầm xa, Maestro không quá khó để lên cấp, và việc nhánh nghề này có bộ kỹ năng thiên về hỗ trợ không đồng nghĩa với việc họ không thể gây dame trong chiến đấu.

Job Change Guide

Nhấn xem Maestro Job Change Guide để biết thêm chi tiết.

Builds

Severe Rainstorm Build

Stat Level 99 Level 125 Level 150 Level 175
STR 0~10 0~10 0~10 0~10
AGI 71 80 90 100
VIT 30 46 67 104
INT 57 57 57 83
DEX 99 120 120 120
LUK 1 2 77 80
 • Nếu bạn có đủ khả năng kiếm 1 đôi Temporal Dex Boots Hawkeye Expert Archer4, thì hãy tẩy điểm trạng thái khi đạt lv100, để tăng 120 dex.
 • Kĩ năng Severe Rainstorm hút khá nhiều SP. Bạn nên sử dụng trứng thú cưng Sucubus hoặc những vật phẩm có tính năng tương tự để hút SP.

Support Build

Status Count Note
STR 38
AGI 100 Miễn nhiễm Sleep (ngủ)
VIT 100 Miễn nhiễm Stun (choáng)
INT 120 Miễn nhiễm Blind/Silence (mù/câm lặng) ở mốc 100
DEX 120 Kích hoạt giảm thời gian niệm phép từ trang bị Temporal Boots of Dexterity
LUK 1
 • Sống sót là ưu tiên hàng đầu và duy trì các phép bổ trợ, mục tiêu mà kiểu build này nhắm đến là hỗ trợ các thành viên cùng đội nhiều nhất có thể, thay vì chú trọng gây sát thương.
 • Sử dụng thẻ bài Iara có thể sẽ có ít trong việc đảm bảo DPS của đội luôn có thời gian hoạt động tối đa (hóa giải các hiệu ứng có hại) ngay cả khi không có khả năng chống Đá / đóng băng thích hợp.

Equipment

Weapon:

Equipment Build Wep Lv   ATK     MATK   Additional Notes
C18123.png Bow of storm + C1773.png Elven arrow Severe Rainstorm 4 160 0 Đây là combo mạnh nhất trước khi Elven Arrows được tung ra (cả hai đều + 50% sát thương tầm xa). Tăng sát thương vật lý tầm xa lên 30%. Giảm thời gian hồi của kỹ năng Severe Rainstorm đi 2 giây. Bạn có thể sử dụng Elven Arrow để có thêm sát thương hoặc mũi tên oridecon.
C18119.png Thanatos Bow [1] + C1773.png Elven arrow Severe Rainstorm 4 160 110 Có thể đổi trang bị với Bow of Storms khi SP hoặc HP thấp. Cơ hội thấp để lấy lại HP và SP từ 5% sát thương Vật lý. Tiêu thụ 100 HP mỗi 10 giây. Tiêu thụ 1.000 HP khi tháo trang bị.
C1746.png Elven Bow [1] + C1773.png Elven arrow Severe Rainstorm 3 150 0 Dùng khá ổn chỉ sau Bow of Storms.
C1734.png Orc Archer + C1753.png Steel Arrow Severe Rainstorm 3 120 0 Đây là combo mạnh nhất trước khi Elven Arrows được tung ra (cả hai đều + 50% sát thương tầm xa). Đây vẫn là combo Cung / Mũi tên mạnh nhất dành cho Stalker sau khi sao chép kỹ năng Severe Rainstorm hoặc các kỹ năng cung khác vì họ không thể trang bị Elven Bow.


Instrument / Support:

 • C1930.png Green Whistle - Một nhạc cụ tốt thiên hướng hỗ trợ, giúp sử dụng kỹ năng Windmill Rush ngay lập tức mà không cần niệm phép (instant cast)
 • C1926.png Harp of Nepenthes - Một lựa chọn tốt cho Magic Strings, cũng có thể nâng cấp bằng Malangdo Enchants.

Instrument / others

 • C1933.png Thanatos violin - Trang bị tốt nhất dành cho Arrow Vulcan khi trang bị cùng 2 Emerald Earrings.
 • C1935.png New Ukulele - Giảm 20 SP khi sử dụng Windmill Rush. Tăng 200% sát thương kỹ năng Arrow Vulcan khi trang bị cùng với Oz's New Wing Ring. Tăng 50 SP khi sử dụng kỹ năng Arrow Vulcan.
 • C1919.png Base Guitar - Hồi 3 SP mỗi khi hạ gục. Có tỷ lệ tự động sử dụng Level 3 Heaven's Drive mỗi khi bị tấn công. Mỗi đòn tấn công có tỷ lệ gây hiệu ứng Confused lên mọi mục tiêu xung quanh trong phạm vi 5x5 ô.
 • C1913.png Electric Guitar - Cho phép sử dụng Level 1 Jupitel Thunder. Có tỷ lệ 10% tự động sử dụng Level 1 Jupitel Thunder lên mục tiêu khi tấn công. INT + 2, AGI + 1
 • C1920.png Berserk Guitar - Cho phép đạt 193 ASPD, đồng thời giảm một lượng DEX đáng kể - Lực sát thương không cao nhưng khi sử dụng kèm với các trang bị tự động niệm phép (CD in Mouth, Ifrit Mask, etc) có thể trở nên rất hữu ích. Vũ khí này cũng có thể gây sát thương lên các loại quái vật hệ thực vật (Plant), nhưng chỉ với 1-damage mỗi đòn đánh (Red Plant, Emperiums,...).

Armor:

 • C15147.png Abusive Robe - Atk + 2%. Additional Atk + 1% per upgrade level of Abusive Robe. Can be enchanted twice with rune of dexterity: If upgrade level is +7 or higher, Dex + 7. If upgrade level is +12 or higher, Additional Dex + 1. Increases long-ranged damage on targets by 8%. If upgrade level is +13 or higher, Additional Dex + 1. Increases long-ranged damage on targets by an additional 2%.
 • C15098.png Heroic Target Suit - MaxHP +5%, MaxSP +5% Aspd +1 All Stats +1. Increase ranged physical damage by 3%, Has a chance to cast Improve Concentration Lv.10 or Double Strafe Lv.10 when doing physical attack. Chance is increased depend on refine level.
 • C15074.png Geffen Magic Robe - Enhanced Orleans's Gown. -10% SP cost. Uninterruptible cast. Additional upgrade and set bonuses.
 • C2374.png Diabolus Robe - SP+150, -10% Skill delay, +6% healing power, and set with Diabolous Ring: +3% damage. Stat enchantable.
 • C2357.png Valkyrian Armor - +1 to all stats. Unbreakable. Stat enchantable.
 • Elemental armors like Lucius's C1933.png Fierce Armor of Volcano, C1933.png Aebecee's Raging Typhoon Armor, C1933.png Saphien's Armor of Ocean - Appropriate elemental armors (fire, water, wind, etc.) are needed at certain maps or when battling certain MVPs. Slotted Elemental armors are also obtainable from the Jitterbug Instance.
 • C2365.png Orleans's Gown - Cast cannot be interrupted.
 • C4337.png Porcellio Card - +25 ATK
 • C4337.png Pecopeco Card - +10% HP
 • C4337.png Bathory Card - Shadow effect Elemental
 • C4337.png Evil Druid Card - Undead effect. Also you can't be freeze, but if you die, you can't be ressurect Elemental

Garment Suggestions

Equipment Build Additional Notes
C2589.png Fallen Angel Wing All Builds Enchant this in eden kitchen to match your build. Spell enchantments for sound damage, aspd enchants for melee, HP/VIT enchants for support, or expert archer enchants for severe rainstorm.
C2576.png Heroic Backpack All Builds Carries a lot of benefits, like the fallen angel wing, but is more versatile since you don't need to enchant it specific to your build. Allow you greed items in ground. You need one to farm items. Bennefits at +9 (refine) and at +90 in each stat of your character.
C2554.png Nidhoggur's Shadow Garb All Builds Good garment, plus it can help siphon SP with Rideword Hat.
C2537.png Diabolus Manteau All Builds Can be useful.
C4337.png Raydric Card All Builds All-around good garment card.
C4337.png Noxious Card All Builds All-around good garment card.
C4337.png Deviling Card All Builds Powerful garment card.


Also you can use malicious shadow gear to rec. HP

Headgear:

Equipment Location Additional Notes
5208.png Rideword Hat Upper HP/SP leeching gear. It has a higher HP leech proc rate than Vanargand Helm, which makes it good for Severe rainstorm. At +9, HP/SP absorption amount is doubled.
C18652.png Vanargand Helm Upper HP/SP leeching gear. At +9, it has a higher SP leech proc rate than a +9 Rideword Hat. SR consumes a lot os SP, this hat makes it suitable for offensive maestro.
C18522.png Evil Marching Hat Upper for +7% attack, +5% ranged damage, if upgraded to +9.
C18856.png White Drooping Eddga Upper STR+2, DEX+2, 10% additional damage on Brute monsters. Chance to transform into Eddga, giving additional (25 * refine level) ATK. An excellent headgear for SR to increase arrow damage.
C5751.png Maestro Song's Hat Upper - From the Maestro job change- From the Maestro job change
C5963.png Wing Headphone Upper - - Increases MATK by a % equal to the refine level of the item. If refined +7 or higher. Increase the damage of [Reverbration] by 30%. (Effect currently does not work)The SP cost of [Reverbration] is reduced by 18. If refined +10 or higher: The skill-specific cooldown of [Metallic Sound] is reduced by 2 seconds. Good for Metallic sound builds.If the party has a Sorcerer for SP or you have a good SP proc. gears or rec. items, can choose damage enhancing headgears such as:

Movement increasing gear can be useful if the party's Arch Bishop is not good at keeping Increase Agility up, or if monsters use skills that cancel it like Quagmire.


Middle Headgear:Lower Headgear:

 • Tập tin:C19112.png Tengu Scroll - Tengu scroll to rec. HP - Adds a 3% chance of restoring 5% of damage as HP when performing a physical attack. Expensive gear.
 • Tập tin:C5574.png Well-Chewed Pencil
 • Tập tin:C5305.png Pirate Dagger
 • Tập tin:C18754.png Blood Sucker - Adds a 3% chance of restoring 5% of damage. Disables HP and SP recovery. (also the real description is wrong. it has the same effect of tengu scroll with colateral eefect)

Shield:

 • Tập tin:C28902.png Mad Bunny Special - Reflect 10% of short range physical damage back to the attacker.Adds a 10% chance that for 2 seconds there is a 60% chance to reflect all magic damage back to the attacker.If refined to +7 or higher, adds an additional Atk +5, Matk +5.If refined to +9 or higher, adds an additional Atk +15, Matk +15.If refined to +12 or higher, adds Crit +10 and prevents skill casting from being interrupted.
 • Tập tin:C2115.png Valkyrja's Shield - Best all around shield, but only need to put in the most important cards in this considering the shield's cost
 • Tập tin:C2147.png Round Buckler - Good, cheap, low weight, high DEF shield
 • Tập tin:C2122.png Platinum Shield - Has some resists and is quite decent
 • Tập tin:C2168.png Immune Shield - Good for when over-upgraded.
 • Racial Reduction shield cards are good in PVM situations
 • C4337.png Alice Card for MVPing

Footgear:

 • Tập tin:C22004.png Temporal Dex Boots - MaxHP +300, MaxSP +30. For every 3 refine level, MaxHP +100, MaxSP +10, DEX +3. If base DEX is 120 or higher, fixed casting decreased 0.5sec, long distance attack power +5%. Best option for insta-cast when you wear 2 sound amp and +9 dex boots.
 • Tập tin:C2423.png Variant Shoes - Good all around footgear with HP / SP bonuses
 • Tập tin:C22014.png Enhanced Variant Shoes - MaxHP and MaxSP +12% Increases DEF and MDEF depending on the refinement. This is often carded with Firelock Soldier if +9 or higher. Def: 13
 • Tập tin:C2433.png Diabolus Boots - Increases Maximum HP by 10 times base Level. Sometimes helps more than Enhanced Variant Shoes

Accessory:

If using Severe Rainstorm and not wearing Cast-Interruption:

 • C4337.png Phen Card
 • C4337.png Bloody Butterfly Card


Damage boost:

 • Tập tin:C28411.png Emerald Earrings - best option is the emerald earrings: Agi + 10, Int + 10, Dex + 10, when you have level 10 of Voice Lessons known. Matk + 20 per 2 levels of Voice Lessons known. Reduces the variable casting time of Metallic Sound by 1% for every 5 base levels.Increases the damage of Arrow Vulcan, Slinging Arrow and Melody Strike by 1% for every base level. Increases the damage of Metallic Sound by 2% for every 5 base levels.
 • Tập tin:C2910.png Bakonawa Agimat Tattoo - Add ATK+7% and ASPD+10% (Also you need Geffen Magic Robe, Orlean's Gown or Spellflow Shadow set for SR)
 • Tập tin:C2655.png Bloodied Shackled Ball + Bản mẫu:Item List may be considered as well for damage but can be heavy.
 • Tập tin:C2671.png Bow Thimble +3% ranged attack damage. Obtainable by using Socket Enchant NPCs.


Cast reduction:

 • Tập tin:C2899.png Sound Amplifier - Very good for reducing variable cast time (by 50%), and is also used for Metallic Sound builds sometimes. you also can use two with temporal dex boots to get instant cast.
 • C2988.png Hero Ring of Newoz - Only variable cast time by 25%, and should only be used instead of a Sound Amplifier is with the C1935.png Oz's New Ukulele

Cards:

Class Data

Skills

See Bard Skills or Minstrel Skills for 2nd class Skills.

Skills in a same group don't stack and will override each other (see Group A Songs and Group B Songs). Group B skills can only be removed through special skills such as Clearance, Lion's Howl, Destruction Song, etc.

Solo Skills

Skill Description Levels Type
Voice Lessons Increases SP and SP regen. Lvl 5+ allows usage of 3rd class skills while performing 2nd class songs. 10 Passive
Frigg's Song Increases maximum HP by +5% per skill level for party members. Uses one Regrettable Tear. 5 Supportive
Deep Sleep Lullaby Inflicts Deep Sleep status to all targets in range. PvP Zone only. 5 Negative Effect
Reverberation Generates a high-frequency sound wave on a single cell in range. If an enemy touches the cell, it will explode, splitting the damage it causes across all enemies in a 3 x 3 area. 5 Offensive
Metallic Sound Attack that damages a single target's HP and SP. 5 Offensive
Dominion Impulse Activates all Reverberations within 10 cells of the skill's target location. 1 Active
Harmonize Changes stats bonus for caster and target to a certain value. 5 Supportive
Windmill Rush Increases ATK of caster and surrounding party members. 5 Supportive
Echo Song Increases DEF of caster and surrounding party members. 5 Supportive
Circle of Nature Drains certain amount of SP from targets in range but recovers their HP. Usable on PVP maps only. 5 Supportive
Death Valley Revives target. 5 Supportive
Song of Despair Generates a special sound wave on the ground that will immobilize anyone that steps over it. 5 Negative Effect
Siren's Voice Prevents enemies from attacking or targeting the caster for a set duration. 5 Negative Effect
Improvised Song Casts a random mage or wizard spell. 5 Active
Gloomy Shyness Triple the damage of Brandish Spear, Clashing Spiral, Shield Boomerang, Rapid Smite, and Shield Press. If the target does not have one of these skills, then the target receives a flee rate and attack speed penalty. Requires an instrument or whip to cast. 5 Supportive
Severe Rainstorm A powerful 11x11 AoE attack. Requires a bow. Damage is increased with casters DEX, AGI and Base Level 5 Offensive
Full Throttle Fully restores HP when cast and increases movement speed increases for the skill's duration. All stats +20%. 1 Active

Chorus Skills

Skill Description Levels Type
Great Echo Deal damage to all enemies around the caster. 5 Offensive
Dances with Wargs Increase the ASPD and lower the FIXED cast time of all party members around the caster. 5 Supportive
Song of Mana Increase the SP regeneration of all party members around the caster. 5 Supportive
Lerad's Dew Increase the maximum HP of all party members around the caster. 5 Supportive
Saturday Night Fever Place all targets around the caster into a special "Frenzy" state. 5 Active
Warcry from Beyond Increase the ATK of all targets around the caster, but reduce their MATK. 5 Active
Sinking Melody Increase the MATK of all targets around the caster, but reduce their ATK. 5 Active
Song of Destruction Deal damage to a target and all enemies around it as well as remove Maestro/Wanderer Buffs from them. 5 Offensive
Infinite Humming Make skills of everyone around the caster uninterruptible at the cost of increased SP usage. 5 Supportive

Job Bonuses

The job levels in which a Maestro receives a certain bonus:

Stat\Amount +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
STR 18 19 24 28 46 53 58
AGI 26 27 38 39 51
VIT 3 10 11 34 45 52 57
INT 1 7 8 22 32 40 41 49 59
DEX 5 14 15 36 44 50 56 60
LUK 54

ASPD

Equip Attack Speed From 2nd Class
Bare Handed 156 0
Shield -7 0
Dagger -12 +1
Bow -10 −2
Instrument -5 0
ASPD Potion Usable
Concentration
Awakening
Berserk


Cây kỹ năng

Wm skill tree.png

Nguồn

https://irowiki.org/wiki/Maestro