Luật server

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


I.Tổng Quát

 1. Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ khi bạn vi phạm các điều khoản phục vụ của server.
 2. Người chơi cần cung cấp thông tin chính xác. Trong trường hợp rắc rối xảy ra. Chúng tôi có quyền từ chối giải quyết nếu thông tin tài khoản người chơi cung cấp không khớp với thông tin đăng ký.
 3. Nếu người chơi sử dụng chương trình thứ ba, bot, có hành động lừa gạt trong game, hack hoặc làm tổn hại đến server và người khác, chúng tôi có quyền khóa tài khoản và từ chối phục vụ vĩnh viễn.

II.Thông Tin Chi Tiết Qui Tắc Hành Sử

 1. Server không chấp nhận các lời nói thô tục, spamming hoặc đặt tên nhân vật, tên nhóm, tên bang hội không phù hợp với văn hóa hoặc có lời lẽ khiếm nhã, quấy rối tình dục với người khác. Nếu vi phạm lần đầu, tài khoản sẽ bị khóa 7 ngày, lần thứ hai 15 ngày và lần thứ 3 khóa vĩnh viễn.
 2. Server không chấp nhận các hình thức mạo nhận GM, mạo danh người khác cũng như các hành động quấy phá, đe dọa, kỳ thị trong game. Nếu vi phạm lần đầu, tài khoản sẽ bị khóa 7 ngày, lần thứ hai 15 ngày và lần thứ 3 khóa vĩnh viễn. Trong trường hợp mạo nhận GM, tài khoản sẽ bị khóa ngay lập tức.
 3. Server không chấp nhận các hoạt động mua bán Zeny cũng như các tài khoản trong server bằng tiền thật. Tài khoản vi phạm sẽ bị khóa vình viễn. Chú ý, nếu bạn vô tình hay cố ý cho người khác mượn tài khoản để làm những việc nêu trên tài khoản vẫn sẽ bị khóa vĩnh viễn. Vì thế các bạn nên cẩn trọng trong việc bảo vệ tài khoản của mình.
 4. Server không chấp nhận các hình thức bài bạc trong game. Các tài khoản có liên quan đến hoạt động bài bạc bằng tiền thật hoặc vật phẩm trong game sẽ bị khóa vĩnh viễn.
 5. Server không chấp nhận các hình thức thảo luận liên quan đến chính trị, đảng và nhà nước. Nếu vi phạm, tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.

III.Sử Dụng Các Chương Trình Thứ 3 Hoặc Điều Chỉnh Client

 1. Nếu không được chấp thuận bởi server, tài khoản người chơi sẽ bị khóa nếu sử dụng BOTS hoặc các chương trình hổ trợ khác trong game. Nếu vi phạm tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.
  • Nếu nhân vật trong game đang hoạt động, nhưng lại không trả lời khi GM nhắn tin thì sẽ bị xem là BOTS
  • Nhân vật có các hành động kỳ quặt như đi tới đi lui cùng một chổ và liên tục đứng lên ngồi xuông thì sẽ bị xem là BOTS.
 2. Các hình thức điều chỉnh thông tin trên client không được chấp nhận bởi server. Tài khoản vi phạm sẽ bị ban vĩnh viễn.

IV.Các quy định khác.

 1. Các tài khoản trục lợi vì bug trong game sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn.
 2. Người chơi không được dùng kỹ năng trong game để quấy rối và làm phiền người khác. Ví dụ như dùng Ice Walk để không cho người khác di chuyển, hoặc dùng warp để chuyển người khác tới nơi không mong muốn. Các tài khoản vi phạm lần thứ nhất sẽ bị khóa 15 ngày, lần thứ 2 sẽ bị khóa 30 ngày và lần thứ 3 sẽ bị khóa vĩnh viễn.
 3. Người chơi không được mạo danh đội ngũ GM hoặc mạo nhận quyen biết với GM để trục lợi cá nhân. Tài khoản vi phạm sẽ bị ban vĩnh viễn.
 4. Server có quyền tạm khóa tài khoản trong trường hợp tài khoản bị hack, mất vật phẩm để điều tra. Chú ý, thời gian điều tra có thể kéo dài một vài tuần cho tới một vài tháng tùy theo mức độ phước tạp của vấn đề.
 5. Các hình thức xin đồ từ GM sẽ không được chấp nhận trong server. GM chỉ tặng vật phẩm, Zeny, Cash Point, hoặc Credit cho người chơi hội đủ các điều kiên trong các sự kiện đã được thông báo trước trong server.

V.Cam Kết Của Người Chơi.

 1. Người chơi cam kết tuân thủ theo các quy định của server.
 2. Người chơi cam kết đồng ý với quyết định của đội ngũ GM khi xem sét các bằng chứng được ghi lại bằng video clip.
 3. Trong trường hợp GM phát hiện có sự chỉnh sửa hình ảnh và Video clip để trục lợi hoặc dá họa cho người khác, tài khoản của người báo cáo sẽ bị khóa vĩnh viễn.
 4. Người chơi đã đọc và hiểu tất cả các quy định của server và cam kết sẽ tuân theo. Nếu vi phạm tài khoản sẽ bị tạm thời khóa hoặc khóa vĩnh viễn tùy thức mức độ nặng nhẹ.