Infinity Space

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hướng Dẫn

 • Khám phá những tàn tích bên dưới Pharos Lighthouse, và chế tạo Infinity Weapon and Rift Armor!
 • Level tối thiểu: 100+
 • Thời gian Cooldown: 23 giờ

Bước 1 Nói chuyện với Reckless Explorer đứng tại cmd_fild07, sau đó trưởng nhóm tạo cổng không gian để mọi người vào Instan.

Bước 2 Infinite Space Instance gồm 50 tầng, mỗi tầng xuất hiện các quái vật khác nhau và bạn cần tiêu diệt toàn bộ quái để mở cổng dịch chuyển đến tầng tiếp theo.

Trùm sẽ xuất hiện ở các tầng 10, 20, 30, 40, 50.

Sau khi hạ gục trùm có tỉ lệ rơi ra  

6905.png

Shattered Magic Stone

Bước 3 Sau khi hoàn thành 50 tầng, nói chuyện với Reckless Explorer để thoát khỏi Instance.

Quái vật & Thẻ bài

Quái vật thường rơi ra thẻ bài thường (Ví dụ như infinite poring sẽ chỉ rớt poring card). Quái vật đặc biệt rơi ra thẻ bài mới

List Quái vật (thường)

 • Infinite Poring
 • Infinite Lunatic
 • Infinite Fabre
 • Infinite Picky
 • Infinite Condor
 • Infinite Willow
 • Infinite Spore
 • Infinite Poporing
 • Infinite Smokie
 • Infinite Dokebi
 • Infinite Bigfoot
 • Infinite WormTail
 • Infinite Wolf
 • Infinite Boa
 • Infinite Anacondaq
 • Infinite Marin
 • Infinite Muka
 • Infinite Peco
 • Infinite Deniro
 • Infinite Piere
 • Infinite Andre
 • Infinite Golem
 • Infinite Scorpion
 • Infinite Chonchon
 • Infinite Metaller
 • Infinite Sandman
 • Infinite Raggler
 • Infinite Dragon Tail
 • Infinite Green Iguana
 • Infinite Sea Otter
 • Infinite Galapago
 • Infinite Seal
 • Infinite Alligator
 • Infinite Megalodon
 • Infinite Tri Joint
 • Infinite Megalith
 • Infinite Dryad

List Quái vật mới sẽ rớt ra card mới


Trang bị Infinite Space và cường hóa

Relic Appraiser đứng tại cmd_fild07 cho phép trao đổi Vũ khí Infinity hoặc Bộ trang bị Rift bằng

6905.png

Shattered Magic Stone.


Npc này cũng sẽ cường hóa cho các trang bị mạnh hơn, bạn cần lưu ý một vài điều sau:

 • Được chọn 1 trong 3 loại cường hóa: “Physical“, “Caster” hoặc “Ranged“.
 • Tiêu hao Shattered Magic Stone mỗi lần cường hóa.
 • Độ tinh luyện và lá bài được bảo toàn.

Nếu bạn muốn tẩy cường hóa, Relic Appraiser cũng làm được với chi phí là

6905.png

Shattered Magic Stone. Mỗi lần reset, có tỉ lệ tẩy cường hóa thất bai và trang bị của bạn sẽ biến mất.

|+ |

Vũ khí Infinity
Bộ trang bị Rift


Cường hóa vũ khí Infinity

Physical Caster Ranged
 • STR +1 , STR +2
 • Fighting Spirit1 , Fighting Spirit2 , Fighting Spirit3 , Fighting Spirit4 , Fighting Spirit5 , Fighting Spirit6 , Fighting Spirit7 , Fighting Spirit8
 • INT +1 , INT +2
 • Spell1 , Spell2 , Spell3 , Spell4 , Spell5 , Spell6 , Spell7 , Spell8
 • DEX +1 , DEX +2
 • Expert Archer1 , Expert Archer2 , Expert Archer3 , Expert Archer4 , Expert Archer5 , Expert Archer6 , Expert Archer7 , Expert Archer8


Cường hóa Ancient Armor of Rift và Shoes of Rift

Physical Caster Ranged
 • STR +1 , STR +2 , STR +3 , STR +4
 • HP +100 , HP +200 , HP +300
 • INT +1 , INT +2 , INT +3 , INT +4
 • SP +25 , SP +75 , SP +50
 • DEX +1 , DEX +2 , DEX +3 , DEX +4
 • SP +25 , SP +75 , SP +50

Cường hóa Ancient Decoration of Rift và Rift Manteau

Physical Caster Ranged
 • STR +1 , STR +2 , STR +3 , STR +4
 • MaxHP +1% , MaxHP +2% , MaxHP +3% , MaxHP +4% , MaxHP +5%
 • INT +1 , INT +2 , INT +3 , INT +4
 • MaxHP +1% , MaxHP +2% , MaxHP +3% , MaxHP +4% , MaxHP +5%
 • DEX +1 , DEX +2 , DEX +3 , DEX +4
 • MaxHP +1% , MaxHP +2% , MaxHP +3% , MaxHP +4% , MaxHP +5%


Nguồn:

https://www.limitro.com/wiki/Infinity_Space

https://divine-pride.net/database/item/

https://www.divine-pride.net/database/monster/