Hệ thống thuộc tính

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu Tổng Quát

Thuộc tính là những nguyên tố khi sử dụng đúng cách có thể làm cho các đòn tấn công của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu sử dụng sai cách thì sẽ làm các đòn tấn công của bạn yếu đi và tệ hơn nữa là bị vô hiệu hóa. Từ người chơi cho đến quái trong game đều có một trong các thuộc tính được nêu dưới đây. Ngoại trừ thuộc tính Neutral (Trung Tính) , các loại thuộc tính khác đều có một thuộc tính đối kỵ với mình.

Có tất cả 10 loại thuộc tính khác nhau:

 1. Trung Tính - Neutral
 2. Nước - Water
 3. Đất - Earth
 4. Lửa - Fire
 5. Gió - Wind
 6. Độc - Poison
 7. Thánh - Holy
 8. Bóng Tối - Shadow
 9. Hồn Ma - Ghost
 10. Thây Ma - Undead

Tấn Công Thuộc Tính

Người chơi khác hoặc quái có thể tấn công bạn bằng các đòn tấn công thường (non-elemental attack) hoặc tấn công bạn bằng các đòn tấn công thuộc tính (elemental attack) với 1 trong 10 thuộc tính nếu trên.

 • Các vũ khí thuộc tính có thể được làm ra bởi Blacksmith hoặc được chuyển hóa bởi các skill Endow của sage hoặc sử dụng Elemental Converter .
 • Một số skill cũng có thể biến các đòn tấn công của bạn thành đòn tấn công thuộc tính ví dụ như skill Magnum Break của Swordman.
 • Đối với dòng nghề tấn công từ xa như Mage thì các đòn tấn công phép thuật tự thân chúng đã mang một thuộc tính đặc trưng của nó nên không cần phải sử dụng các skill chuyển hóa thuộc tính. Và đối với dòng nghề Archer, Rebellion thì thuộc tính của các đòn tấn công không phụ thuộc vào vũ khí mà phụ thuộc vào loại tên (Arrow) cũng như đạn dược (bullet) họ sử dụng.
 • Quái chỉ có thể tấn công bạn bằng các đòn tấn công thuộc tính khi chúng sử dụng skill.

Phòng Thủ Thuộc Tính

Phòng thủ thuộc tính được chia thành 4 level. Do đó cức sát thương quái nhận được tùy thuộc vào mức phòng thủ của chúng thuộc vào level nào.

Bạn cũng có thể thay đổi thuộc tính cho mình bằng cách trang bị các loại áo giáp thuộc tính. Áo giáp thuộc tính có được bằng cách săn từ quái, làm quest hoặc kết hợp áo giáp với các loại thẻ bài có khả năng thay đổi thuộc tính của áo giáp.

Dưới đây là bản thống kê tương tác của các thuộc tính.

 • Hàng ngang là phòng thủ
 • Hàng dọc là tấn công

Ví dụ: Lửa nằm ở cột thứ 5 (tử trái điểm qua) tấn công Đất dòng thứ 4 (Từ trên đếm xuống) thì mức sát thường là 150%

Level 1

Trung Tín Nước Đất Lửa Gió Độc Thánh Bóng Tối Hồn Ma Thây Ma
Trung Tín 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100%
Nước 100% 25% 100% 90% 175% 100% 100% 100% 100% 100%
Đất 100% 100% 25% 150% 90% 125% 100% 100% 100% 100%
Lửa 100% 150% 90% 25% 100% 125% 100% 100% 100% 100%
Gió 100% 90% 150% 100% 25% 125% 100% 100% 100% 100%
Độc 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 50% 100% 50%
Thánh 100% 75% 75% 75% 75% 75% 0% 125% 75% 100%
Bóng Tối 100% 100% 100% 100% 100% 50% 125% 0% 75% 0%
Hồn Ma 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100%
Thây Ma 100% 100% 100% 125% 100% −25% 150% −25% 100% 0%

Level 2

Trung Tín Nước Đất Lửa Gió Độc Thánh Bóng Tối Hồn Ma Thây Ma
Trung Tín 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%
Nước 100% 0% 100% 80% 175% 75% 100% 100% 75% 75%
Đất 100% 100% 0% 175% 80% 125% 100% 100% 75% 75%
Lửa 100% 175% 90% 0% 100% 125% 100% 100% 75% 75%
Gió 100% 80% 175% 100% 0% 125% 100% 100% 75% 75%
Độc 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 25% 75% 25%
Thánh 100% 50% 50% 50% 50% 50% −25% 150% 50% 125%
Bóng Tối 100% 75% 75% 75% 75% 25% 150% −25% 50% 0%
Hồn Ma 50% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 150% 100%
Thây Ma 100% 100% 100% 150% 100% −50% 175% −50% 125% 0%

Level 3

Trung Tín Nước Đất Lửa Gió Độc Thánh Bóng Tối Hồn Ma Thây Ma
Trung Tín 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Nước 100% −25% 100% 70% 200% 50% 100% 100% 50% 50%
Đất 100% 100% -25% 200% 70% 100% 100% 100% 50% 50%
Lửa 100% 200% 70% −25% 100% 100% 100% 100% 50% 50%
Gió 100% 70% 200% 100% −25% 100% 100% 100% 50% 50%
Độc 100% 100% 100% 100% 100% 0% 125% 0% 50% 0%
Thánh 100% 25% 25% 25% 25% 25% −50% 175% 25% 150%
Bóng Tối 100% 50% 50% 50% 50% 0% 175% −50% 25% 0%
Hồn Ma 0% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 175% 100%
Thây Ma 100% 125% 100% 175% 100% −75% 200% −75% 150% 0%

Level 4

Trung Tín Nước Đất Lửa Gió Độc Thánh Bóng Tối Hồn Ma Thây Ma
Trung Tín 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
Nước 100% −50% 100% 60% 200% 25% 75% 75% 25% 25%
Đất 100% 100% −50% 200% 60% 75% 75% 75% 25% 25%
Lửa 100% 200% 60% −50% 100% 75% 75% 75% 25% 25%
Gió 100% 60% 200% 100% −50% 75% 75% 75% 25% 25%
Độc 100% 75% 75% 75% 75% 0% 125% −25% 25% −25%
Thánh 100% 0% 0% 0% 0% 0% −100% 200% 0% 175%
Bóng Tối 100% 25% 25% 25% 25% −25% 200% −100% 0% 0%
Hồn Ma 0% 100% 100% 100% 100% 25% 100% 100% 200% 100%
Thây Ma 100% 150% 50% 200% 100% −100% 200% −100% 175% 0%

Các Chủ Đề Liên Quan

 1. Endow Blaze
 2. Endow Tsunami
 3. Endow Tornado
 4. Endow Quake
 5. Mild Wind
 6. Aspersio
 7. Enchant Poison
 8. B.S Sacramenti
 9. Phân Loại Card

Nguồn

https://irowiki.org/wiki/Element