Hệ thống quest

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sơ lược

Bạn có thể mở cửa sổ quest bằng cách nhấn Alt+U. Tại đây bạn sẽ thấy các quest mình đã nhận nhưng chưa hoàn thành. Thông thường khi hoàn thành thì các quest này sẽ mất đi. Tuy nhiên đối với các instance dungeon quest và Battlegrounds instance chúng sẽ không mất đi khi hoàn thành.

Để chuyển quest qua trang Inactive, bạn hãy nhấn chuột phải vào quest để chuyển nó thành màu xám. Sau đó nó sẽ hiện ra trong trang Inactive. Nhấn chuột phải vào quest một lần nữa sẽ chuyển quest trở lại trạng thái Active.

Khi bạn đánh quái được yêu cầu trong quest thì trên đầu nhân vật sẽ cho bạn biết bạn đã hạ gục được bao nhiều và còn bao nhiêu quái bạn cần phải săn thêm. Ngoài ra nếu bạn chọn chế độ hiển thị quest trên màn hình thì bạn có thể thấy được 5 quest đầu tiên trong trang active ở bên góc phải màn hình cùng với mô tả về quest.

Không phải tất cả các quest đều được liệt kê trong đây. Cửa sổ quest chỉ giúp bạn tóm tắt các việc cần làm nhưng không mô tar chi tiết cách làm. Nếu không biết phải làm thế nào, bạn có thể tra cứu Kynaro Wiki để được hướng dẫn chi tiết.

Bản Đồ Quest

Bản đồ quest là sơ đồ liên quan giữa các quest với nhau. Nó cho bạn cái nhìn tổng quát về các quest cũng như biết được các quest nào cần làm trước để có thể tiến tới quest cuối cùng. Bạn có thể xem chủ đề Bản Đồ Các Quest để biết các thông tin chi tiết.

Headgear Quest

  • Headgear Quest: là các quest để làm các loại headgear trong game.

Eden Group Equipment Quest

  • Eden Group Equipment Quest

Các quest thường gặp

Prontera Quests Prontera Culverts Entrance Quest

Payon Quests

Alberta Quests

Morroc Quests

Juno Quests

Amatsu Quests

Kunlun Quests

Umbala Quests

Comodo Quests

Nifflheim Quests

Louyang Quests

Ayothaya Quests

Transcendent Update Quests

Einbroch Quests

Lighthalzen Quests

Noghalt Quests

Hugel Quests

Rachel Quests

Veins Quests

Nameless Island Quests

Satan Morroc Quests

Moscovia Quests

Ash Vacuum Quests

Into the Unknown Quests

Other World Allied Camp

Splendide

Manuk

Brasilis Quests

El Dicastes Quests

Dewata Quests

Bifrost Quests

Port Malaya Quests

Malangdo Quests

Eclage Quests

WoE TE & Glast Heim Quests

Dimensional Gap Quests

Flame Basin & Flame Cave Quests

Phantasmagorika

Rock Ridge


Các quest khác

Eden Group Quests (aka Paradise Group Quests)