Hệ thống nhóm

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nếu bạn gặp khó khăn chiến đấu một mình với nhiều quái vật, tham gia nhóm nhỏ! Nó sẽ giúp bạn chiến đấu dễ dàng hơn.

1.Cách tạo nhóm

He Thong Nhom.png

Nhập /organize <tên nhóm>, nó sẽ cho phép bạn tạo tên nhóm với khoảng trắng có chiều dài tối đa là 23 ký tự. Nếu tên chưa được người khác sử dụng, nhóm sẽ được tạo và bạn sẽ là người trưởng nhóm. Trưởng nhóm và có quyền mời hoặc đuổi người khác ra khỏi nhóm.

2.Thiết lập cách chia sẽ kinh nghiệm và vật phẩm.

Sau khi tạo nhóm thành công thì cửa sổ Nhómy sẽ xuất hiện. Các cài đặt cho nhóm chỉ có thể được xác định khi tạo nhóm. Nếu muốn thay đổi bạn cần phải giải tán nhóm và sau đó tạo nhóm lại từ đầu.

3.Cách chia điểm kinh nghiệm.

Có 2 cách điểm kinh nghiệm.

  • Theo Lượt: dựa vào tỉ lệ phần trăm sát thương của mỗi người lên quái vật.
  • Chia Đồng Đều: chỉa điểm đồng đều cho tất cả thành viên bất kể ai đã đánh hạ quái vật

Ví dụ: 2 người cùng tấn công một con quái vật cho 100 điểm kinh nghiệm. Theo như quy tắc nói phía trên. Quái vật sẽ cho 125 điểm kinh nghiệm. Như vậy mỗi người sẽ nhận được 62.5 điểm.

Chú ý: Khi chọn Chia Đồng Điều, để nhận được điểm kinh nghiệm người trong nhóm phải ở cùng trong một bản đồ với những người còn lại. Chế độ Chia Đồng Đều sẽ không được kích hoạt nếu sự khác biệt về cấp độ giữa thành viên có cấp độ cao nhất và thấp nhất lớn hơn 15 đối với hệ thống Renewal. Nhân vật khi bị chết sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm nào từ nhóm.

Bảng điểm kinh nghiệm trong chế độ Chia Đồng Đều

Số Thành Viên Tổng Số EXP Phần Trăm EXP Mỗi Thành Viên
2 120% 60%
3 140% 47%
4 160% 40%
5 180% 36%
6 200% 33%
7 220% 31%
8 240% 30%
9 260% 29%
10 280% 28%
11 300% 27%
12 320% 27%

4.Cách chia vật phẩm.

  • Cá nhân: mạnh ai nấy lượm
  • Cùng Chia: vật phẩm sẽ được ngẫu nhiên phân phối đên các thành viên trong nhóm.

Các Chủ Đề Liên Quan

  1. Hệ Thống Lên Cấp
  2. Hệ Thông Bang Hội