Hệ thống nhân vật

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu Tổng Quát

  • Trong Ragnarok Online, mỗi dòng nghề đều có các kỹ năng và chiêu thức đặc trưng của dòng nghề đó. Tất cả các dòng nghề đều sẽ bắt đầu bằng Novice (tập sự viên).
  • Khi đạt tới Job Level 10 thì các Novice (tập sự viên) có thể chọn Dòng Nghề Job 1(First Class Job) phù hợp với mình. Khi đạt tới Job Level 40 hoặc cao hơn, thì nhân vật có thể chuyển qua Dòng Nghề Job 2 (Second Class Job). Dòng nghề thứ 2 sẽ phân ra 2 nhánh nghề khác nhau gọi là Job 2-1 và Job 2-2 và bạn phải bắt buộc chọn 1 trong 2.
  • Khi nhân vật đạt tới Base Level 99 và Job Level 50 thì họ có thể reborn để chuyển thành dòng nghề ưu việt (Transcendent) và phải bắt đầu lại từ đầu là một tập sự viên cao cấp (High Novice). Hoặc bạn có thể chuyển hóa thẳng qua dòng nghề thứ ba (Third Class Job). Với dòng nghề thứ ba thì Max Base Level là 200 và Job Level là 70.
  • Thường thì bạn nên chuyển thành dòng nghề ưu việc trước để được thêm lợi ích bonus stat, skill point, HP và SP. Sau đó hãy chuyển sang dòng nghề thứ 3. Như vậy nhân vật của bạn mới phát huy được hết tiềm năng của mình.
  • Ngoài ra dòng nghề trên Ragnarok cũng giới thiệu một một chủng tộc mới thuộc họ mèo có tên là Doram. Dòng nghề này sử dụng các trang bị và vũ khí riêng biệt của nó.
  • Ngoài các dòng nghề chính thống, bạn cũng có thể chọn các dòng nghề mở rộngnhư Siêu Tập Sự, Ninja, Taekwon, Gungslinger. Các dòng nghề này có thể được chuyển thành dòng nghề mở rộng thứ ba và ngừng tại đó.

Chú ý: một khi bạn đã chọn một trong 2 dòng nghề (2-1 hoặc 2-2) của nghề thứ 2 (Second Class Job) thì sẽ không thể chuyển qua dòng nghề còn lại được.

Novice
0F3TuZt.png
Novice
Dòng Nghề Job 1
LB7QHOH.png
Swordman
yA6qr39.png
Mage
mC9ak8k.png
Archer
nP1Tdy8.png
Merchant
BbJCJnQ.png
Thief
3bEph8K.png
Acolyte


Dòng Nghề Job 2
Dòng Nghề Swordman Dòng Nghề Mage Dòng Nghề Archer
OYiEtQB.png
Knight
SQWsIwT.png
Crusader
cHhPvvQ.png
Wizard
EM6ulbi.png
Sage
3Mj56HU.png
Hunter
oG9IYRJ.png
Bard Dancer
Dòng Nghề Merchant Dòng Nghề Thief Dòng Nghề Acolyte
OPKpiY8.png
Blacksmith
2b2SrsY.png
Alchemist
iXisrjA.png
Assassin
nUilLAs.png
Rogue
qR1G7iZ.png
Priest
WkhVxAl.png
Monk


Dòng Nghề Transcendent Job 2
Dòng Nghề Swordman Dòng Nghề Mage Dòng Nghề Archer
glpi4ff.png
Lord Knight
tsbLD4j.png
Paladin
8ccMH0C.png
High Wizard
pSPRgW4.png
Scholar
IjbOM8D.png
Sniper
hTvMGpx.png
Minstrel Gypsy
Dòng Nghề Merchant Dòng Nghề Thief Dòng Nghề Acolyte
037UGzt.png
Mastersmith
EchjUgj.png
Biochemist
VTDqxbC.png
Assassin Cross
9VjnOuA.png
Stalker
ZH3KiJH.png
High Priest
2qurbZO.png
Champion


Dòng Nghề Job 3
Dòng Nghề Swordman Dòng Nghề Mage Dòng Nghề Archer
oI9kfPT.gif
Rune Knight
8y0KEHs.gif
Royal Guard
Xtxu9Rh.gif
Warlock
miO6Nhc.gif
Sorcerer
lqE9JEi.gif
Ranger
SRDrlZA.gif
Maestro & Wanderer
Dòng Nghề Merchant Dòng Nghề Thief Dòng Nghề Acolyte
F6r03oj.gif
Mechanic
cJK4omQ.gif
Genetic
dnytp13.gif
Guillotine Cross
i81GopL.gif
Shadow Chaser
xg5eoRI.gif
Arch Bishop
awGGKrr.gif
Sura


Các Job Mở Rộng
Dòng Nghề Taekwon Dòng Nghề Ninja Dòng Nghề Gunslinger Dòng Nghề Novice Doram
j7g91ql.gif
Star Emperor
z58jjkY.gif
Soul Reaper
o5QhOOO.gif
Kagerou Oboro
RRMQKMm.gif
Rebellion
OPIdDuD.gif
Ultimate Novice
UxS3GiD.gif
Summoner