Hệ thống nâng cấp

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sơ lược

Bạn có thể nâng cấp giáp trụ và vũ khí của mình trong game để làm cho chúng trở nên mạnh hơn. Mỗi lần nâng cấp thành công thì vũ khí hoặc trang bị của bạn sẽ xuất hiện số +1 trước tên của món đồ đó. Vũ khí và trang bị của bạn có thể được cộng tối đa là +20. Tuy nhiên các trang bị shadow chỉ được nâng cấp tối đa tới +10. Các trang bị đều có các chỉ số nâng cấp an toàn khác nhau. Nâng cấp an toàn có nghĩa là bạn sẽ được 100% thành công mỗi lần nâng cấp. Mỗi loại vũ khí và trang bị có mức độ nâng cấp an toàn khác nhau.

Trang Bị Mức An Toàn
Vũ khí Lv. 1 +7
Vũ khí Lv. 2 +6
Vũ khí Lv. 3 +5
Weapon Lv. 4 +4
Giáp trụ +4
Shadow Gear +4

Chú ý: Các bạn không thể nâng cấp được các trang bị ở vị trí Middle/Lower cũng như các Accessories.

Thông thường khi nâng cấp thất bại, trang bị của bạn có thể bị hỏng và mất đi nếu chỉ số nâng cấp của chúng lúc nâng cấp dưới +9. Từ +10 trở lên đồ của bạn cũng có thể bị hỏng nhưng cơ hội bị hỏng khá thấp. Nhưng, thay vì bị hỏng chúng có thể bị giảm 3 cấp nâng cấp. Ví dụ từ +13 sẽ trở thành +10.

Tại server Kynaro, khi bạn nâng cấp trang bị từ +10 lên +11, chúng sẽ không bị giảm cấp tinh luyên khi thất bại. Điều này có nghĩa là khi thất bại thì đồ của bạn vẫn là +10. Tuy nhiên bạn cũng có thể bị giảm nhiều cấp nâng cấp liên tiếp nếu nâng cấp đồ tù +12 trở lên. Để hạn chế hư hỏng đồ các bạn có thể sử dụng các loại quặngHD cho đồ từ +10 trở lên. Các loại quặng này sẽ không làm hỏng đồ của bạn hoặc ngăn không cho đồ của bạn bị giảm nhiều cấp nâng cấp liên tiếp. Vì thế khi nâng cấp từ +12 trở lên, nếu thất bại đồ của bạn chỉ bị giảm xuống thành +11.

Trang bị và quặng

Các trang bị khác nhau cần các loại quặng khác nhau để nâng cấp.

 • Đối với các trang bị dưới +10
Vũ Khí Lv1 Phracon
Vũ Khí Lv2 Emveretarcon
Vũ Khí Lv3 Oridecon / Enriched Oridecon
Vũ Khí Lv4 Oridecon / Enriched Oridecon
Giáp Trụ Elunium / Enriched Elunium
 • Đối với các trang bị trên +10
Vũ khí Bradium / HD Bradium
Giáp Trụ Carnium / HD Carnium

Thông tin về các loại quặng

HD Bradium/Carnium - HD có nghĩa là High Density tức là loại quặng có mật độ cao. Khi sử dụng các loại quặng này, thay vì bị mất 3 cấp độ liên tiếp khi nâng cấp thất bại, đồ của bạn chỉ bị giảm xuống 1 cấp độ nâng cấp. Hơn nữa đồ của bạn sẽ không bị hỏng và mất đi.

Enriched Elunium/Oridecon - tăng xác xuất thành công khi nâng cấp.

Tìm Các Loại Quặng

 • Phracon: 200z mua từ NPC. Có rớt ra từ quái vật.
 • Emveretarcon: 1,000z mua từ NPC. Có rớt ra từ quái vật.
 • Rough Oridecon: rớt từ quái vật Rough Elunium: rớt từ quái vật.
 • Oridecon: nâng cấp 5 Rough Oridecon để được 1 Oridecon. Có rớt ra từ quái vật.
 • Elunium: nâng cấp 5 Rough Elunium để được 1 Elunium. Có rớt ra từ quái vật.
 • Enriched Oridecon:Cash Shop.
 • Enriched Elunium: Cash Shop.
 • Carnium: đổi 3 Elunium + 50,000 Zeny lệ phí. Có rớt ra từ quái vật.
 • Bradium: đổi 3 Oridecon + 50,000 Zeny lệ phí. Có rớt ra từ quái vật.
 • HD Carnium: Cash Shop HD Bradium: Cash Shop.

Phương thức nâng cấp đồ

 • Bạn có thể dụng các NPC để nâng cấp giáp trụ và vũ khí. Các npc này có thể được tìm thấy tại hầu hết các thành phố. Khi nâng cấp bận cần phải trang bị món đồ mình cần nâng cấp cũng như phải có các loại quặng cần thiết trong mình. Sau đó nói chuyện với các NPC và chọn các lựa chọn phù hợp.
 • Ngoài ra bạn có thể dùng các nhân vật của mình để nâng cấp vũ khí bằng skill Whitesmith's Weapon Refine. Lợi ích của kỹ năng này là nó tăng thêm 0.5% cơ hội thành công cho mỗi Job Level trên 50. Khi Job Level đạt tới 70 thì bạn sẽ được thêm 10% cơ hội thành công. Cơ hội thành công này chỉ áp dụng cho vũ khí từ +9 trở xuống. Nếu Job Level của Whitesmith dưới 50, thì có khả năng vũ khí của bạn vẫn bị hỏng dù đang nằm trong giới hạn an toàn.

Job Mechanic sẽ được thừa hưởng +10% cơ hội nâng cấp thành công từ Whitesmith ngay từ lúc vừa đổi Job. Điều này có nghĩa là Mechanic Job Level 1 vẫn có được 10% bonus từ Whitesmith.

Một số NPC nâng cấp tiêu biểu

 • Suhnbi: Payon 157 146, cần Enriched Elunium/Oridecon và zeny.
 • Vestri: Prontera (/navi prt_in 90/72), cần Bradium/Carnium và zeny.
 • Basta: Eden Group tầng 2 và Prontera (/navi prt_in 57/54), cần HD Bradium/Oridecon và zeny.

Lợi ích của nâng cấp vũ khí

Khi nâng cấp vũ khí thành công thì vũ khí của bạn sẽ trở nên mạnh hơn và gây ra sát thương cao hơn cho đối thủ. Vũ khí được nâng cấp sẽ nhận được thêm ATK và MATK (tuy nhiên bạn sẽ chỉ thấy ATK được tăng thêm trong game) :

 • Vũ khí Lv. 1: với mỗi +1 bạn được thêm 2 ATK, từ +8 trở lên bạn có cơ hội được thêm từ 0~3 ATK mỗi lần nâng cấp thành công, từ +16 trở lên bạn sẽ được thêm 3 ATK mỗi lần nâng cấp thành công.
 • Vũ khí Lv. 2: với mỗi +1 bạn được thêm 3 ATK, từ +7 trở lên bạn có cơ hội được thêm từ 0~5 ATK mỗi lần nâng cấp thành công, từ +16 trở lên bạn sẽ được thêm 6 ATK mỗi lần nâng cấp thành công.
 • Vũ khí Lv. 3: với mỗi +1 bạn được thêm 5 ATK, từ +6 trở lên bạn có cơ hội được thêm từ 0~8 ATK mỗi lần nâng cấp thành công, từ +16 trở lên bạn sẽ được thêm 9 ATK mỗi lần nâng cấp thành công.
 • Vũ khí Lv. 4: với mỗi +1 bạn được thêm 7 ATK, từ +5 trở lên bạn có cơ hội được thêm từ 0~14 ATK mỗi lần nâng cấp thành công, từ +16 trở lên bạn sẽ được thêm 12 ATK mỗi lần nâng cấp thành công. Với +20 bạn có cơ hội có thêm từ 201~424 ATK và MATK.

Chú ý: Chỉ số ATK và MATK là ngẫu nhiên mỗi lần bạn tấn công. Các chỉ số này sẽ không hiện trên của sổ Trạng Thái Nhân Vật và không bị ảnh hưởng bởi Max ATK từ Crit / Maximize Power hoặc Max MATK từ Recognized Spell.

Lợi ích của việc nâng cấp giáp trụ

Khi nâng cấp giáp trụ thành công thì giáp trụ của bạn sẽ kiên cố hơn và do đó sẽ giảm sát thương bạn nhận được từ đối thủ.

Chỉ số Bonus sau nâng cấp được tính như sau: (3 + current upgrade ) ÷ 4

 • Khi nâng cấp từ +1 ~ +4 bạn nhận được thêm +1 DEF cho trang bị mỗi lần nâng cấp thành công.
 • Khi nâng cấp từ +5 ~ +8 bạn nhận được thêm +2 DEF cho trang bị mỗi lần nâng cấp thành công.
 • Khi nâng cấp từ +9 ~ +12 bạn nhận được thêm +3 DEF cho trang bị mỗi lần nâng cấp thành công.
 • Khi nâng cấp từ +13 ~ +16 bạn nhận được thêm +4 DEF cho trang bị mỗi lần nâng cấp thành công.
 • Khi nâng cấp từ +17 ~ +20 bạn nhận được thêm +5 DEF cho trang bị mỗi lần nâng cấp thành công.

Ví dụ : +10 buckler sẽ cho bạn thêm 40 + 1+1+1+1 + 2+2+2+2 + 3+3 = 58 DEF.

Tỉ lệ thành công

Tỉ lệ thành công phụ thuộc vào việc bạn dùng NPC hay nhân vật, loại quặng bạn sử dụng và loại vũ khí hoặc giáp trụ bạn muốn nâng cấp. Dưới đây là bản thống kê tỉ lệ thành công từ +4 trở lên.

Oridecon và Elunium bình thường

Nâng Cấp Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4 Giáp Trụ
+4 → +5 100% 100% 100% 60% 60%
+5 → +6 100% 100% 60% 40% 40%
+6 → +7 100% 60% 50% 40% 40%
+7 → +8 60% 40% 20% 20% 20%
+8 → +9 40% 20% 20% 20% 20%
+9 → +10 19% 19% 19% 9% 9%
Nâng Cấp Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4 Giáp Trụ
+0 → +5 100% 100% 100% 60% 60%
+0 → +6 100% 100% 60% 24% 24%
+0 → +7 100% 60% 30% 9.6% 9.6%
+0 → +8 60% 24% 6% 1.92% 1.92%
+0 → +9 24% 4.8% 1.2% 0.384% 0.384%
+0 → +10 4.56% 0.91% 0.23% 0.035% 0.035%

Mechanic hoặc Job Lv70 Whitesmith

Nâng Cấp Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4
+4 → +5 100% 100% 100% 70%
+5 → +6 100% 100% 70% 50%
+6 → +7 100% 70% 60% 50%
+7 → +8 70% 50% 30% 30%
+8 → +9 50% 30% 30% 30%
+9 → +10 29% 29% 29% 19%
Nâng Cấp Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4
+0 → +5 100% 100% 100% 70%
+0 → +6 100% 100% 70% 35%
+0 → +7 100% 70% 42% 17.5%
+0 → +8 70% 35% 12.6% 5.25%
+0 → +9 35% 10.5% 3.78% 1.575%
+0 → +10 10.5% 3.15% 1.134% 0.315%

Enriched Oridecon và Elunium

Nâng Cấp Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4 Giáp Trụ
+4 → +5 100% 100% 100% 90% 90%
+5 → +6 100% 100% 90% 70% 70%
+6 → +7 100% 90% 80% 70% 70%
+7 → +8 90% 70% 40% 40% 40%
+8 → +9 70% 40% 40% 40% 40%
+9 → +10 30% 30% 30% 20% 20%
Nâng Cấp Lv. 1 Lv. 2 Lv. 3 Lv. 4 Giáp Trụ
+0 → +5 100% 100% 100% 90% 90%
+0 → +6 100% 100% 90% 63% 63%
+0 → +7 100% 90% 72% 44,1% 44,1%
+0 → +8 90% 63% 28.8% 17.64% 17.64%
+0 → +9 63% 25.2% 11.52% 7.06% 7.06%
+0 → +10 19.9% 7.56% 3.46% 1.41% 1.41%

Nếu nâng cấp giáp trụ và vũ khí từ +10 lên +11 bằng NPC Basta, khi thất bại trang bị của bạn vẫn giữ lại là +10

Nguồn

https://irowiki.org/wiki/Refinement_System

https://www.novaragnarok.com/wiki/Refinement_System