Hệ thống hỗ trợ

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu

Trong game bạn sẽ tìm thấy các dịch vũ hỗ trợ giúp bạn đi lại được dễ dàng và thuận tiện hơn. Hầu hết các dịch vụ này sẽ thu một khoản lệ phí nhỏ mỗi lần bạn sử dụng dịch vụ. Dưới đây là danh sách các loại dịch vụ bạn thường gặp.

Kafra Corporation

Tập đoàn Kafra (Kafra Corporation) hay thường được gọi tắt là Kafra có mặt ở hầu hết các nơi trên thế giới. Họ cung cấp các dịch vụ Kafra tiện ích như:

  1. Kho Hàng: cho phép bạn mở kho hàng để cất đồ vào đó.
  2. Thuê Xe Đẩy: cho phép bạn thuê xe đẩy cho dòng nghề Thương Gia (Merchant).
  3. Teleport: teleport bạn tới các thành phố khác.
  4. Lưu Vị Trí: tạo “Save Point” cho nhân vật tại gần vị trí Kafra đang đứng. Khi bạn sử dụng 602.png Butterfly Wing thì nhân vật của bạn sẽ được chuyển về đây. Khi bị chết bạn cũng sẽ được chuyển về đây nếu chọn Quay Về Điểm Lưu (Return To Save Point)
  5. Không phải tất cả Kafra đều có các dịch vụ hỗ trợ như trên.

Bạn có thể xem chủ đề Kafra Corporation để biết thêm thông tin chi tiết về tập đoàn này.

Cool Event Corporation

Tập đoàn Cool Event (Cool Event Corporation) là đối thủ cạnh tranh của Tập Đoàn Kafra. Nhưng họ chỉ có mặt ở các tiểu bang của Arunafeltz (Arunafeltz States) và một số quận hạt của Cộng Hòa Schwartzvald (Republic of Schwartzvald). Ho cũng cup cấp các dịch vụ tương tự như Kafra. Ngoài ra ho cũng hợp tác với Kafra để cung cấp thêm dịch vụ teleport tới dungeon. Bạn có thể xem chủ đề Cool Event Corporation để biết thêm thông tin chi tiết về tập đoàn này.

Dịch Vụ Cat Hand (Cat Hand Service)

Dịch Vụ Cat Hand cung cấp các dịch vụ tương tự như Kafra Corporation và Cool Event Corporation. Tuy nhiên Dịch Vụ Cat Hand chỉ có mặt ở Thế Giới Mới (New World). Bạn có thể xem chủ đề Dịch Vụ Cat Hand để biết thêm thông tin chi tiết.

Nguồn

https://irowiki.org/wiki/Town_Services