Hệ thống enchant

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu Tổng Quát

Enchant là một phần rất quan trọng trong việc cải thiện trang bị. Có 2 loại enchant thường gặp trong game, đó là enchant trang bị (Equipment Enchant), enchant khe (Socket Enchant).

Enchant Trang Bị

Khi được enchant, trang bị của bạn sẽ có thể có thêm stats (STR/AGI/VIT/ING/DEX/LUK) từ 1 tới 3 hoặc sẽ tăng hiệu ứng của trang bị như tăng % sát thương, tăng hiệu quả của skill vân vân. Có enchant tốt sẽ làm cho thiết bị của bạn mạnh hơn và đồng thời cũng khiến cho bạn trở nên mạnh hơn. Nếu không vừa ý với kết quả enchant bạn có thể enchant lại cho đến khi vừa ý với loại enchant có được. Một số loại enchant có khả năng cộng hưởng với nhau và cho thêm các bonus khác nhau cho trang bị cho trang bị. Tuy nhiên trong quá trình enchant có khả năng thiết bị của bạn sẽ bị hỏng. Bạn có thể tìm thấy các npc enchant tại hầu hết các thành phố và mỗi npc có khả năng enchant các loại thiết bị đặc biệt khác nhau. Bạn có thể xem các chủ đề dưới đây để biết thêm về các loại enchant khác nhau.

 1. Hidden Enchant
 2. Enchant Trang Bị


Enchant Khe

9z4zfjq.png

Enchant khe là một loại enchant dùng để đục thêm một khe cho trang bị của bạn. Khi thành công thì bạn có thể gắn thêm 1 thẻ bài vào trang bị đó. Tùy theo loại trang bị mà số tiền cần dùng để enchant sẽ khác nhau. Trang bị càng đắt giá và tốt thì lệ phí càng cao và thì lệ thành công sẽ càng thấp. Bạn có thể tìm NPC Seiyablem để enchant trang bị tại những nơi sau:

 1. /navi payon 140/151
 2. /navi lhz_in02 281/35
 3. /navi prt_in 33/70
 4. /navi morocc 51/41

Bạn chỉ cần copy 1 trong các dòng lệnh trên và nhấn Ctrl + V để paste vào game. Sau đó nhấn Enter để được hướng dẫn đến NPC

Các Loại Enchant

 • Archangel Wing Enchant
 • Biolab Enchant
 • Ettlang Keepsake Enchant
 • Fallen Angel Wing Enchant
 • Hero Ring Enchant
 • Hidden Enchant
 • Keris Enchant
 • Light of El Dicastes Enchant
 • Malangdo Costume Enchant
 • Malangdo Enchant
 • Mora Enchant
 • Rock Ridge Enchant
 • Nightmare Biolabs Headgear Enchant
 • Ninja Gear Enchant
 • Royal Banquet Enchant
 • RWC Accessory Enchant
 • Temporal Boots Enchant
 • Terra Gloria Enchant
 • Verus Enchant


Trang Bị Được Enchant Sẵn

 • Evil Slayer Weapon Enchant
 • Giant Faceworm Snake Skin Enchant
 • Vicious Mind Weapon Enchant (Gặp NPC Vicious Mind Enchanter /navi moc_para01 165 37 để enchant)

Một số các trang bị được Enchant Sẳn chưa được cập nhật ở server

Enchant Đặc Biệt

Đối với các loại enchat đặc biệt, bạn có thể nâng cấp lên tới nhiều level khác nhau tùy theo hiệu ứng mà nó cho. Dưới đây là danh dách các loại enchant đặc biệt.

ASPD

Loại Enchant Hiệu Ứng
ASPD 1 ASPD +4%
ASPD 2 ASPD +6%
ASPD 3 ASPD +8%
ASPD 4 ASPD +10%
Atk Speed 1 ASPD +1


Expert Archer

Loại Enchant Hiệu Ứng
Expert Archer 1 Sát Thương Tầm Xa +2%
Expert Archer 2 Sát Thương Tầm Xa +4%
Expert Archer 3 Sát Thương Tầm Xa +6%
Expert Archer 4 Sát Thương Tầm Xa +8%
Expert Archer 5 Sát Thương Tầm Xa +10%
Expert Archer 6 Sát Thương Tầm Xa +12%

Fatal

Loại Enchant Hiệu Ứng
Fatal 1 Sát thương CRIT +4%, +1 CRIT
Fatal 2 Sát thương CRIT +6%, +2 CRIT
Fatal 3 Sát thương CRIT +8%, +3 CRIT
Fatal 4 Sát thương CRIT +10%, +4 CRIT

Fighting Spirit

Loại Enchant Hiệu Ứng
Fighting Spirit 1 ATK +6, Hit +2
Fighting Spirit 2 ATK +9, Hit +3
Fighting Spirit 3 ATK +12, Hit +4
Fighting Spirit 4 ATK +15, Hit +5
Fighting Spirit 5 ATK +18, Hit +5
Fighting Spirit 6 ATK +21, Hit +5
Fighting Spirit 7 ATK +24, Hit +5
Fighting Spirit 8 ATK +27, Hit +5
Fighting Spirit 9 ATK +30, Hit +5
Fighting Spirit 10 ATK +50, Hit +15

Archbishop / Heal

Loại Enchant Hiệu Ứng
Archbishop 1 Tăng hiệu quả của các skill hồi phục HP thêm 3%.
Heal 3 Tăng hiệu quả của các skill hồi phục HP thêm 6%. Tăng lượng SP cần để sử dụng skill thêm 5%.
Heal 4 Tăng hiệu quả của các skill hồi phục HP thêm 12%. Tăng lượng SP cần để sử dụng skill thêm 10%.
Heal 5 Tăng hiệu quả của các skill hồi phục HP thêm 20%. Tăng lượng SP cần để sử dụng skill thêm 15%.

Magic

Loại Enchant Hiệu Ứng
Magic 1 MATK +1%, Giảm Fixed Cast Time của skill 1%
Magic 2 MATK +2%, Giảm Fixed Cast Time của skill 1%
Magic 3 MATK +3%, Giảm Fixed Cast Time của skill 1%

Sharp

Loại Enchant Hiệu Ứng
Sharp 1 Crit +6, Hit +2
Sharp 2 Crit +9, Hit +3
Sharp 3 Crit +12, Hit +4
Sharp 4 Crit +14, Hit +5
Sharp 5 Crit +18, Hit +5

Spell

Loại Enchant Hiệu Ứng
Spell 1 MATK +6, Giảm Variable Cast Time của skill 4%
Spell 2 MATK +9, Giảm Variable Cast Time của skill 6%
Spell 3 MATK +12, Giảm Variable Cast Time của skill 8%
Spell 4 MATK +15, Giảm Variable Cast Time của skill 10%
Spell 5 MATK +18, Giảm Variable Cast Time của skill 10%
Spell 6 MATK +21, Giảm Variable Cast Time của skill 10%
Spell 7 MATK +24, Giảm Variable Cast Time của skill 10%
Spell 8 MATK +27, Giảm Variable Cast Time của skill 10%

Các Loại Khác

Loại Enchant Hiệu Ứng
Cranial 1 Giả sát thương từ Demihuman và người chơi khác 5%
Immune 1 Giảm sát thương bởi quái vật có thuộc tính Neutral 5%

Có được khi enchant Archangel Wing

Nguồn

https://irowiki.org/wiki/Enchantment