Hệ thống bang hội

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu Tổng Quát

Hệ thống bang hội được thiết lập để các bang chủ guild (Guild Master) có thể chuẩn bị sẳn sàn cho các Trận Chiến Kim Thạch (War of Emperium).

1.Cách tạo bang hội (Guild creation)

 1. để tạo bang hội (guild), bạn cần phải có 7758.png Emperium. Bạn có thể mua Emperium từ người chơi khác hoặc có thể tự mình săn chúng.
 2. Khi đã có Emperium, bạn cần phải giữ Emperium trong Trang Bị của nhân vật mới có thể tạo được.
 3. Để tạo bang hội (guild) bạn hãy đánh lện /guild “tên bang hội”.
 4. Nhân vật dùng để tạo bang hội sẽ trở thành Bang Chủ (Guild Master) của bang hội đó.
 5. Khi tạo guild thành công, thì Emperium sẽ biến mất và bạn sẽ không thể đổi được tên bang hội được nữa.


2.Giải tán bang hội (Guild Disband)

Để giải tán bang hội bạn cần phải làm theo các bước sau:

 1. Kick tất cả thành viên ra khỏi bang hội
 2. Đánh lệnh /breakguild “tên bang hội” hoặc nhấn vào nút Giải Tán (Disband) trong của số Thông Tin Bang Hội để giải tán bang hội.
 3. Chỉ có Bang Chủ mới có thể giải tán được bang hội

Quản Lý Bang Hội

Bạn có thể mở cửa sổ bang hội bằng cách nhấn alt+G. Cửa sổ này cung cấp các thông tin về bang hội và các thành viên trong bang để giúp bạn quản lý được dễ dàng hơn.

1.Thông tin bang hội

 • Cho bạn biết các thông tin chung về bang hội như số lượng thành viên, số người đang online, các lãnh đạo trang bang, level của bang hội và đồng minh.
 • Khi mới tạo bang hội thì mặc định bang hội có thể kết nạp được tối đa là 16 thành viên (Bao gồm cả bang chủ)/
 • Để có thể kết nạp được nhiều thành viên hơn, bang hội cần phải nâng level của skill Guild Extension lên cao hơn.

2.Thành viên

 • Tất cả các thành viên trong bang sẽ được liệt kê tại đây. Các lãnh đạo trong bang sẽ được liệt kê trước, các thành viên còn lại sẽ được liệt kê tùy theo chức tước trong bang.
 • Các thành viên đang online sẽ được highlight màu khác so với các thành viên offline .
 • Các thành viên bị tax EXP sẽ được hiển thị số điểm EXP mà họ đóng góp cho bang hội.
 • Bang chủ có thể điều chỉnh cũng như chính sửa chức tước cho các thành viên trong bang tại đây
 • Bang chủ cũng có thể kích các thành viên tại đây bằng cách nhấn chuột phải lên thành viên muốn kích và chọn kick thành viên này đó ra.

3.Chức Vụ

 • Có tổng cộng 20 ô trống để bang chủ sử dụng.
 • Bang chủ có thể tùy nghi đặt tên các chức tước theo ý thích của mình.
 • Bang chủ có thể trao quyền cho các chưc tước này bằng cách kích hoạt các lựa chọn phù hợp. Ví dụ như quyền mời người mới vào bang hội, quyền kick thành viên ra khỏi bang, vân vân.
 • Bang chủ cũng có thể điều chỉnh chỉ số tax exp cho các chức tước tại đây (Tối đa là 50%, hệ thống vẫn sẽ mặc định tax 50% nếu bạn chỉnh cao hơn)

4.Guild skill

 • Các skill và thông tin skill của bang hội sẽ hiển thị tại đây.
 • Bang chủ có thể tắng skill hoặc sử dụng skill của bang hội tại đây

5.Trục xuất

 • Danh sách các thành viên bị kick ra khỏi bang cùng với lý do sẽ được liệt kê tại đây.

6.Thông báo

 • Bang chủ có thể viết 2 hàng thông báo tại đây và nó sẽ hiện thị cho tất cả các thành viên thấy khi họ log vào game hoặc đổi qua bản đồ khác.
 • Nếu các thành viên không muốn thấy các thông báo này thì có thể sử dụng lệnh /li hoặc /loginout để tắt hiển thị.

Huy Hiệu Bang Hội (Guild Emblem)

Bạn có thể tạo huy hiệu (Emblem) cho bang hội để giúp bạn phân biệt đâu là thành viên của mình một cách dễ dàng hơn khi tham gia Chiến Trận Kim Thạch (WoE).

Cách tạo biểu tượng

 1. Huy hiệu của bạn cần phải đạt các yêu cầu sau mới có thể hiển thị được trong game:
 2. Size của huy hiệu phải là 24×24 pixel theo định dạng BMP và sử dụng 256 color
 3. Nếu bạn muốn một phần của huy hiệu có màu trong suốt (transparent) thì phải phủ phần đó bằng màu hồng (Red: 255 Green: 0 Blue: 255).
 4. Kế đó tạo một thư mục tên là Emblem trong thư mục Kynaro (C:\Program Files\Kynaro). Nếu đã có thư mục này rồi thì bạn không cần tạo thêm nữa này.
 5. Sau đó copy hình huy hiệu đã tạo vào thư mục Emblem
 6. Khi log vào game và mở của sổ Thông Tin Bang Hội bạn nhấn vào nút sữa (edit) và chọn huy hiệu bạn muốn dùng

Skill Của Bang Hội (Guild Skill)

 • Bang hội chỉ tăng được điểm EXP khi các thành viên trong hội đóng góp cho bang hội điểm EXP của mình dưới hình thức Tax.
 • Mỗi lần bang hội lên được 1 level thì sẽ tăng được một điểm kỹ năng (skill point). bang chủ có thể dùng điểm kỹ năng này để tăng skill cho bang hội.
 • Một số skill có thể sử dụng được trong và ngoài giờ WoE. Các skill “Chủ Động” chỉ có thể dùng được bởi bang chủ.
Skill Description Levels Type
Battle command.png Battle Command Tất cả thành viên và đồng minh ở cùng màn hình với bang chủ nhận thêm +5 STR, +5 DEX và +5 INT trong vòng 180 giây. 1 Hỗ Trợ
Charisma.png Charisma Tất cả thành viên đứng gần bang chủ sẽ được tăng HIT và FLEE rate. iRO & kRO đã lấy skill này ra ? Thụ Động
Cold heart.png Cold Heart Tất cả thành viên đứng trong vùng 5×5 ô xung quanh bang chủ sẽ nhận thêm (1*SkillLV) AGI bonus. 5 Thụ Động
Contract with kafra.png Contract with Kafra Cho phép mướn 1 Kafra employee để sử dụng dịch vụ teleportation và kho hàng khi sở hữu một tòa thành. 1 Thụ Động
Glorious wounds.png Glorious Wounds Tất cả thành viên đứng trong vùng 5×5 ô xung quanh bang chủ sẽ nhận thêm (1*Skill Level) VIT bonus. 5 Thụ Động
Glory of guild.png Glory of Guild Cho phép sử dụng biểu tượng guild. iRO & kRO đã lấy skill này ra 1 Thụ Động
Great leadership.pngGreat Leadership Tất cả thành viên đứng trong vùng 5×5 ô xung quanh bang chủ sẽ nhận thêm (1*Skill Level) STR bonus. 5 Thụ Động
Guardian research.png Guardian Research Cho phép mướn Guardian để bảo vệ tòa thành đang sở hữu. 1 Thụ Động
Guild extension.png Guild Extension Tăng số lượng thành viên có thể kết nạp thêm vào guild. Số lượng thành viên tối đa là 56 (gồm cả bang chủ) 10 Thụ Động
Official guild approval.png Official Guild Approval Cho phép guild tham gia War of Emperium, War of Emperium 2, và War of Emperium Training Edition. 1 Thụ Động
Permanent development.png Permanent Development Khi đầu tư vào thành sẽ cho 50% cơ hội được thêm điểm đầu tư. 1 Thụ Động
Regeneration.png Regeneration Tất cả thành viên ở cùng màn hình với bang chủ sẽ được tăng tỉ lệ phục hồi HP và SP. 3 Hỗ Trợ
Restoration.png Restoration Tất cả thành viên ở cùng màn hình với bang chủ sẽ được phục hồi 90% MaxHP và MaxSP. 1 Hỗ Trợ
Sharp gaze.png Sharp Gaze thành viên đứng trong vùng 5×5 ô xung quanh bang chủ sẽ nhận thêm (1*Skill Level) DEX bonus. 5 Thụ Động
Strengthen guardians.png Strengthen Guardians Tăng cường sức mạnh tấn công và tốc độ của Guardian đang bảo vệ thành của bạn (Không có tác dụng với WoE 2). 3 Thụ Động
Urgent call.png Urgent Call Tất cả thành viên sẽ được teleport tới cạnh bang chủ 1 Chủ Động
Guild storage expansion.png Guild Storage Expansion Cho phép sử dụng kho đồ của bang hội. Sức chứa của kho tăng lên theo skill level 5 Thụ ĐộngGuild EXP

Level Tổng Số EXP EXP Level Tiếp Theo % Tăng
1 0 400,000 0
2 400,000 900,000 125%
3 1,300,000 1,600,000 78%
4 2,900,000 2,500,000 56%
5 5,400,000 3,600,000 44%
6 9,000,000 4,900,000 36%
7 13,900,000 6,400,000 31%
8 20,300,000 8,100,000 27%
9 28,400,000 10,000,000 23%
10 38,400,000 12,100,000 21%
11 50,500,000 14,400,000 19%
12 64,900,000 16,900,000 17%
13 81,800,000 19,600,000 16%
14 101,400,000 22,500,000 15%
15 123,900,000 25,600,000 14%
16 149,500,000 28,900,000 13%
17 178,400,000 32,400,000 12%
18 210,800,000 36,100,000 11%
19 246,900,000 40,000,000 11%
20 286,900,000 44,100,000 10%
21 331,000,000 48,400,000 10%
22 379,400,000 52,900,000 9%
23 432,300,000 57,600,000 9%
24 489,900,000 62,500,000 9%
25 552,400,000 67,600,000 8%
26 620,000,000 72,900,000 8%
27 692,900,000 78,400,000 8%
28 771,300,000 84,100,000 7%
29 855,400,000 90,000,000 7%
30 945,400,000 96,100,000 7%
31 1,041,500,000 102,400,000 7%
32 1,143,900,000 108,900,000 6%
33 1,252,800,000 115,600,000 6%
34 1,368,400,000 122,500,000 6%
35 1,490,900,000 129,600,000 6%
36 1,620,500,000 136,900,000 6%
37 1,757,400,000 144,400,000 5%
38 1,901,800,000 152,100,000 5%
39 2,053,900,000 160,000,000 5%
40 2,213,900,000 168,100,000 5%
41 2,382,000,000 176,400,000 5%
42 2,558,400,000 184,900,000 5%
43 2,743,300,000 193,600,000 5%
44 2,936,900,000 202,500,000 5%
45 3,139,400,000 211,600,000 4%
46 3,351,000,000 220,900,000 4%
47 3,571,900,000 230,400,000 4%
48 3,802,300,000 240,100,000 4%
49 4,042,400,000 250,000,000 4%
50 4,292,400,000 0