Hệ thống VIP

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các Bonus Không Có VIP VIP
Tạo Nhân Vật 5 Nhân vật 15 Nhân vật
VIP EXP Bonus +0% +50%
Chi Phí Rebirth 1,285,000 Zeny Miễn Phí
Battle Manual EXP (Thường & Thick / HE / x3) +50% / +100% / +200% +75% / +150% / +300%
Quest EXP / Đồ Quest Nhận ít EXP hơn với các quest Brasilis


Nhận ít phần thưởng hơn với các quest Port Malaya

Nhận nhiều EXP hơn với các quest Brasilis


Nhận nhiều phần thưởng hơn với các quest Port Malaya

Sức Chứa Kho Kafra 300 1 Kho Kafra + 1 Kho Vip
Kafra Teleport Giá cao và it điểm đến


Giá gấp đôi khi dùng Kafra và Cool Event Corp


Cần Premium Reset Stone để vào Bossnia

Giá thấp và nhiều điểm đến
Giá Warp Từ Hải Cảng Alberta 10,000 Zeny 1,000 Zeny
Giá Cường Hóa Vật Phẩm Cao Thấp
Drop Rate 100% 150%
Death Penalty 3% EXP 1% EXP
Chi Phí Đám Cưới Cần Marriage Covenant 1.2-1.3M Zeny + Ring hoặc

Marriage Covenant

Hỗ Trợ Của VIP NPC Giới hạn Hỗ trợ 100%
Third Class Job Change Cần Premium Reset Stone Không cần Premium Reset Stone
Cần Gemstone Khi Dùng Skill Cần Không
Nhận Thêm Badge Ở Battleground Không Nhận thêm từ 2 Badge trở lên