Hệ thống Kafra

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu Tổng Quát

Kafra employee windows.png

Tập đoàn Kafra (hoặc gọi tắt là Kafra) cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ cho người chơi. Các dịch vụ này bao gồm:

 1. Dịch Vụ Teleport
 2. Dịch Vụ Kho Đồ
 3. Dịch Vụ Lưu Vị Trí
 4. Dịch Vụ Cho Thuê Xe Đẩy
 5. Dịch Vụ Kiểm Tra Vị Trí
 6. Dịch Vụ Kiểm Tra Điểm

Không phải tất cả các Kafra đều cung cấp hết các dịch vụ này.

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ

Dịch Vụ Teleport

Dịch vụ teleport cho phép bạn trả một số zeny để được đi tới một nơi khác ngay lập tức (thường là các thành phố). Ngoài ra, một vài Kafra cũng có các dịch vụ teleport tới các dungeon. Giá để sử dụng dịch vụ này thường phụ thuộc vào khoản cách giữa nơi bạn đang ở và nơi bạn muốn tới. Nếu bạn có một  Free Ticket for Kafra Transportation, bạn có thể sử dụng ticket này để được teleport miễn phí.

Dịch Vụ Kho Đồ

Dịch Vụ Kho Đồ cho phép bạn mở kho đồ (Chỉ tại server bạn đang chơi). Phí dịch vụ là 40 Zeny, với dịch vụ này bạn có thể chuyển đồ vào kho đồ, và lấy đồ ra khỏi kho đồ. Tất cả nhân vật của bạn trong cùng một tài khoản đều có thể sử dụng cùng một kho đồ. Số lượng các món đồ khác nhau mà kho đồ của bạn có thể giữ được là 600 chổ chứa (Slots available on non iRO servers may vary). Những ai có VIP có thể sử dụng được kho đồ thứ 2 cũng có 600 chổ chứa. Bạn cần phải có Basic Skill của Novice level 6 để mở kho đồ. Nếu bạn có một Free Ticket for Kafra Transportation, bạn có thể dùng ticket này để mở kho đồ miễn phí.

Dịch Vụ Lưu Vị Trí

Dịch vụ lưu vị trí cho phép bạn lưu vị trí hồi sinh (nơi bạn xuất hiện trở lại sau khi chết) tại hoặc gần với Kafra employee bạn lưu vị trí. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí, và bạn có thể sử dụng nó bao nhiêu lần cũng được.

Dịch Vụ Cho Thuê Xe Đẩy

Dịch vụ cho thuê xe đẩy cho phép bạn mang theo một xe đẩy. Nó chỉ dùng được cho dòng nghề Merchant và Super Novice với skill Pushcart. Khi có được xe đẩy, bạn có thể mở được xe đẩy bằng cách sử dụng tổ hợp phím tắt Alt+W. Giá của dịch vụ thuê xe đẩy khác nhau giữa các thành phố. Danh sách các giá được liệt kê dưới đây:

 1. Aldebaran 600z
 2. Amatsu 700z
 3. Kunlun 700z
 4. Louyang 700z
 5. Geffen 750z
 6. Prontera 800z
 7. Juno 800z
 8. Einbroch 800z
 9. Lighthalzen 800z
 10. Hugel 800z
 11. Rachel 800z
 12. Izlude 820z
 13. Alberta 850z
 14. Payon 930z
 15. Morroc 930z
 16. Comodo 1000z
 17. Archer Village 1200z

Dịch Vụ Kiểm Tra Vị Trí

Dịch vụ kiểm tra vị trí cho bạn biết vị trí các Kafra khác trên cùng bản đồ. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí.

Dịch Vụ Kiểm Tra Điểm

Dịch vụ kiểm tra điểm cho bạn biết có bao nhiêu điểm Kafra Point bạn kiếm được. Bạn có thể dùng chúng tại tổng hành dinh Kafra ở Al De Baran. Số điểm này không mua được đồ Cash Shop.

Các Dịch Vụ Khác

Các dịch vụ sau không được cung cấp trực tiếp bởi các nhân viên Kafra.

Hệ Thống Điểm Thưởng

Với mỗi 10 Zeny dùng cho các dịch vụ Kafra (ngoại trừ các dungeon teleport trong các sự kiện bỏ phiếu bầu cử), 1 Kafra Point (hoặc Special Reserve Point) sẽ được thưởng cho nhân vật. Ở tổng hành dinh Kafra tại Al De Baran, điểm Kafra Point có thể được dùng để đổi lấy rất nhiều các món đồ khác nhau. Có 5 loại sổ số bạn có dùng điểm được.

 • 1,000 Point Lottery
  1. Wooden Mail (1st price)
  2. Shoes (2nd price)
  3. 4 Butterfly wings (3rd price)
 • 3,000 Point Lottery
  1. 100 Red Potions - 50%
  2. 1 Sunglasses - 30%
  3. 1 Cap - 15%
  4. 3 Blue Potions - 5%
 • 5,000 Point Lottery
  1. 150 Red Potions - 70%
  2. 15 Concentration Potions - 15%
  3. 3 Blue Potions - 10%
  4. 1 Yggdrasil Seed - 5%
 • 7,000 Point Lottery
  1. 10 White Potions - 70%
  2. 15 Awakening Potions - 15%
  3. 10 Berserk Potions - 10%
  4. 1 Yggdrasil Seed & 1 Yggdrasilberry - 5%
 • 10,000 Point Lottery
  1. 30 White Potions - 70%
  2. 10 Blue Potions - 15%
  3. 1 Yggdrasil Seed & 10 Royal Jellies - 10%
  4. 3 Yggdrasilberries & 2 Yggdrasil Seed - 5%

Đổi Blank Card

Một số trang bị trong game khi được trang bị sẽ cho cơ hội nhỏ làm quái rớt ra  Blank Card khi bị đánh hạ. Các thẻ bài Blank Card có thể đổi được tại tổng hành dinh Kafra tại Al De Baran cho các phần thưởng sau:

Vật Phẩm Số Card Đổi
502.png 1 Orange Potion 1
504.png 1 White Potion 3
7515.png 1 Prize Medal 4
17235.gif 1 Level 5 Magic Scroll 12
12016.png 1 Speed Potion 50
616.png 1 Old Card Album 1000

Bầu Cử Chọn Teleport Tới Dungeon

Kafra Voting Staff

Cool Event Staff

Trong mỗi thành phố lớn của Vương Quốc Rune-Midgarts đều có một nhân viên Kafra Voting Staff và một nhân viên Cool Event Staff đứng gần nhau. Đây là các nhân viên nằm trong chương trình hợp tác của Kafra Corporation và Cool Event Corporation. Người chơi có level trên 70 có thể bỏ phiếu cho 1 trong 2 người họ muốn thắng. Trong thời gian diễn ra bầu cử, một thông báo sẽ xuất hiện để báo cho người chơi biết tình hình bầu cử. Khi người thắng cuộc được chọn ra, NPC này sẽ cung cấp warp tới một số dungeon nhất định. Các dungeon có được phụ thuộc vào NPC nào thắng trong cuộc bầu cử và và tỉ lệ thắng trong cuộc bầu cử đó.

Thời gian bầu cử sẽ diễn ra trong 24 giờ. Nếu không bên nào có ít nhất 20 phiếu bầu, thời gian bầu cử sẽ mở thêm 24 giờ (lập lại cho đến khi một người có ít nhất 20 phiếu bầu). Dịch vụ Teleport sẽ kéo dài trong 144 giờ game (6 ngày). Thời gian được tính bởi NPC trong game, vì thế thời gian sẽ không được tính tiếp trong thời điểm bảo trì.

Warp có từ Kafra Voting Staff

 1. Toy Factory Level 2
 2. Clock Tower B3F
 3. Magma Dungeon Level 2

Warp có từ Cool Event Staff

 1. Byalan Dungeon Level 3
 2. Clock Tower 3F
 3. Glast Heim Entrance

Nguồn

https://irowiki.org/wiki/Kafra