Hệ thống Attendance Check

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
AttendanceCheck.png

Attendance Check: là sự kiện điểm danh tặng quà khi bạn online. Đặc biệt khi online đủ 20 ngày bạn sẽ nhận được một món quà có giá trị. Danh sách các món đồ nhận được thay đổi tùy theo server. Thông thường để nhận đồ từ Attendance Check bạn trước tiên bạn cần phải online. Sau đó bạn cần phải chờ 1 đến 2 giờ (tùy theo yêu cầu của server) trước khi có thể nhận được quà.