Hệ Thống Game

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có rất nhiều các hệ thống riêng biệt được kết hợp với nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa. Mỗi hệ thống giữ một vài trò và chức năng riêng của nó và đem lại các trãi nghiệm khác nhau cho người chơi. Dưới đây là các hệ thống bạn thường gặp trong game.

Hệ Thống Game