Hướng dẫn giảm Lag

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một số cách giảm lag

1.Renew IP address

 • Vào Start Menu của Windows
 • Điền "cmd" vào thành tìm kiếm
 • Sau đó nhấn vào cmd và chọn "Run as Administrator"
 • Kế tiếp dùng lệnh vào cửa sổ command: ipconfig /release
 • Sau đó nhấn Enter
 • Xong rồi thì dùng lệnh ipconfig /renew
 • Sau đó nhấn Enter

Quá trình này tương tự như reboot router hoặc modem, nhưng thay vì reboot chúng thì bạn làm tại máy tính của mình cho tiện.

2.Thay đổi "High Priority" của file Ragexe.exe

Các này cho phép file Ragexe.exe được ưu tiên hàng đầu trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên của máy tính. thông thường file này được xếp loại là low priority. Khi thay đổi chế độ ưu tiên, bạn có thể giảm được lag một chút.

Cách làm như sau:

 • Khi file Ragexe.exe đang chạy, bạn hãy mở Task Manager (ctrl + shift + esc)
 • Sau đó tìm file Ragexe.exe đang chạy.
 • Nhấn chuột phải vào Ragexe.exe và chọn "Set Priority."
 • Bạn có thể cọn Normal, High, or Realtime.
 • Sau đó kiểm tra lại xem lag có giảm không.

3. Disable Nagles Algorithm

 • Vào Start Menu của Windows
 • Điền "run" vào thành tìm kiếm
 • Sau đó nhấn vào "run"
 • Kế tiếp đánh vào "regedit". Nếu bạn dùng Windows 10 thì chỉ cần nhấn vào Start sau đó đánh vào "regedit" và nhấn enter.
 • Khi làm xong bạn sẽ vào cửa sổ registry editor.
 • Hãy sử dụng đường dẫn dưới đây để tới thư mục Interfaces: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
 • Sau đó tìm tới nơi có thông tin về local network adapter. Nó sẽ có một IP address như vầy 192.168.?.?
 • Tạo 2 hàng thông tin mới bằng cách nhấn chuột phải vào ô bên phải, rồi chọn new > DWORD và tạo 2 hàng thông tin TCPNoDelay và TcpAckFrequency. Nếu chúng đã có rồi thì hãy qua bước kế tiếp. Hãy chắc chắc bạn viết chúng y như hướng dẫn. Nếu không sẽ không phát huy được tác dụng.
 • Sau khi tạo xong hãy nhấn chuột đúp vào chúng hoặc nhấn chuột phải rồi chọn "Change", Xong rồi để vào giá trị 1 (hexadecimal). Giờ thì cả 2 đều có giá trị là REG_DWORD 0x000001.
 • Giờ thì bạn đã disable Nagles algorithm. Xong rồi thì Restart máy tính của bạn.
 • Sau đó hãy kiểm tra xem đã giảm được lag chưa.

Nếu muốn trả lại trạng thái ban đầu cho máy tính thì bạn chỉ cần vào xóa TCPNoDelay và TcpAckFrequency là xong.