Guillotine Cross

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sơ lược

Guillotine Cross thuộc job 3 và có rất nhiều PvP skill. Lượng HP và mức phòng thủ và tốc độ tấn công cũng được tăng đáng kể. GX là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các chủ guild vì sự khả năng công và thủ đều ok. Hơn nữa khả năng ẩn mình cho phép họ né tránh nguy hiểm để có thể tổ chức công và thủ thành được linh hoạt và dễ dàng hơn. Bài hướng dẫn này tập trung vào hướng dẫn các build Rolling Cutter, Crit, và Tank GX.

Stats

 • STR - Tăng sát thương ATK, tăng giới hạn trọng lượng và DEF.
 • AGI - tăng né tránh Flee và tốc độ tấn công ASPD.
 • VIT - tăng DEF, HP, Hồi phục HP và cho khả năng đề kháng với stun (khi Base và Bonus VIT cộng lại = 100)
 • INT - không cần thiết lắm đối với các kỹ năng chính của GX. Tăng SP, Hồi phục SP, tăng MATK và MDEF
 • DEX - tăng HIT, tăng một ít ASPD và ATK.
 • LUK - Rất cần thiết nếu bạn theo đường Crit. Tăng tỉ lệ Critical, Perfect Dodge, đồng thời tăng một ít HIT và ATK.

Cookie Cutter Build

Build này cho phép bạn đánh quái cũng như Boss có it né tránh Flee.

A.Stat

 • STR 120
 • AGI 110
 • VIT 80-100
 • INT 1
 • DEX 90-100
 • LUK 70-90

120 STR sẽ cho bạn có được ATK bonus từ Temporal Boots Of Strength [1] và Wakwak Card.

Nhiều AGI và DEX sẽ giúp tăng ASPD và tăng HIT để bạn dễ dàng đánh trúng quái.

VIT để giúp bạn không bị stun trong trường hợp bạn làm tanker, nhưng cũng không bắt buộc phải có nhiều VIT.

LUK cũng khá hữu ích vì nó tăng ATK và cho bạn thêm Perfect Dodge.

B.Các kỹ năng cần chú ý

 • Rolling Cutter là kỹ năng chủ đạo nhưng cần phải kết hợp liên tục với Enchant Poison

để cho phép bạn đánh được nhiều loại quái vật (Nhưng đừng sử dụng Enchant Poison với các quái thuộc hệ Holy, Shadow, hoặc Undead).

 • Venom Impression while under enchant if you want to make short work of monsters.
 • Enchant Deadly Poison và Dark Claw sử dụng để đánh Boss và các quái có nhiều HP

Tận dụng kỹ năng Hallucination Walk khi cần thiết, Nó sẽ buff Flee và cho phép bạn khả năng né được MATK và cho bạn cơ hội xoay ngược thế trận.

C.Trang bị

Bạn có thể chọn một trong các trang bị sau để phù hợp với nhu cầu cũng như túi tiền của bạn.

1.Mão Trụ (Headgear):

 • Rideword Hat [1]: cho phép bạn lấy HP/SP từ quái khi tấn công vật lý bằng Rolling Cutter
 • Vanargandr Helm [1]: tương tự như Rideword Hat. Có thể có được từ quest của Battlegrounds.
 • Gigantic Majestic Goat: giúp tăng ATK (+17 khi max job level). Nguyên liệu làm quest từ Baphomet, Incarnation of Morrocs, và Unsealed Baphomet (ở Sealed Shrine). Quest để làm nón này ở Sealed Shrine instance.
 • Sunglasses [1] . Một số món đồ có thể đục lổ được khi dùng Spiritual Auger bán ở Cash Shop.
 • Pirate Dagger và Gangster Scarf cả 2 đều cho +5 ATK. Cả 2 đều mua được ở Cash shop. Riêng Gangster Scarf có thể làm được từ quest ở Geffen (Custom Headgear Quest).
 • Well-Chewed Pencil sẽ hổ trợ tăng HIT (DEX+2, Hit +3%) nếu bạn cần HIT và có thể mua được ở Cash Shop.

2.Headgear Card:

 • Dark Pinguicula Card cho 10 ATK và cho cơ hội lượm được Poison Herb
 • Gemini-S58 Card cho cơ hội đề kháng các trạng thái Silence và Stun hoặc Stone Curse và Sleep.
 • Myst Case Card cho cơ hội lượm được Gift Box

3.Áo Giáp (Armor):

 • Nab's Cloth [1] rất thông dụng cho Rolling Cutter GX. Nó có thể enchant được tại Mora để tăng thêm ATK bonus. Bạn có thể có được khi món đồ này từ Mora (10 Mora Coins, sa khi làm quest Hazy Forest), hoặc từ Dullahans.
 • Hero Hidden Cloth [1] có thể có được khi làm quest Bios Island và Morse Cave.

Card cho áo giáp:

 • Porcellio Card để tăng ATK bonus hoặc các card giúp đề kháng thuộc tính.

4.Vũ Khí (Weapon):

 • Thanatos Katar [1] đây là loại Katar tốt nhất cho RC GX. Nên có càng sớm càng tốt. Có thể có được khi đổi 200 Gray Shard ở Ghost Palace.
 • Specialty Jur [4] không cho nhiều ATK bằng Thanatos Katar , lại có 4 khe (slot). Có thể dụng để giúp hồi máu khi gắn 4 Hunter Fly Card vào. Rớt ra từ Eremes ở Biolabs.

Thẻ Bài Cho Vũ khí (Weapon Card):

 • Hunter Fly Card để giúp hồi HP.

5.Áo choàng (Garment):

 • Nab Hood là set đồ Nab rất thông dụng với GX. Có thể mua được ỏ Mora (10 Mora Coin).
 • Gigant Snake Skin [1] giúp tăng STR / AGI và tăng HP/SP khi kết hợp với Temporal Stat Boots [1] . Có thể kiếm trong Faceworm Nest instance.
 • Adventurer's Backpack [1] cũng khá tốt nếu bạn nâng cấp lên +9. Có thể kiếm được trên Cash Shop.

Thẻ Bài Cho Áo Choàng:

Wakwak Card giúp tăng ATK bonus.

6.Footgear:

 • Nab Shoes [1] là set đồ Nab rất thông dụng chọ GX. Có thể mua được ở Mora (10 Mora Coin).
 • Temporal Boots Of Strength [1] là món đồ rất hữu ít cho RC GX. Tăng MaxHP/MaxSP và ATK theo mức tinh chế và STR của nhân vật. Các nguyên liệu cần để làm giày có thể kiếm được ở Old Glast Heim instance (Normal và Hard mode).

Thẻ bài cho giày:

 • Green Ferus Card
 • Verit Card
 • Matyr Card
 • Firelock Soldier Card

7.Trang sức (Accessories):

 • Nab Ring là set đồ Nab. Cho 10 ATK. Rớt ra từ Ragged Zombies hoặc mua ở Mora (10 Mora Coin).
 • Medal of Honor cho ATK, Flee, và cơ hội đầu độc kẻ địch. Kiếm trong Battleground. Cần 500 Valor Badge.
 • Glorious Ring cho đề kháng thuộc tính và tăng một ít ASPD và hồi phục. Nếu kết hợp với Medal of Honor sẽ tăng thêm một ít ATK bonus. Kiếm được từ Battlegrounds. Cần 1200 Valor Badge.
 • Vesper Core 03 cho +3 AGI, kiếm được từ MVP. *
 • Cold Heart cho +3 AGI, có thể kết hợp với Rogue's Treasure để có thêm bonus. Rớt ra từ Centipedes.
 • Rogue's Treasure cho +10 Crit, HIT, Flee, và ATK, có thể kết hợp với Cold Heart (+3% ASPD). Kiếm được từ Wickebine Tresr.
 • STR Glove [1] cho thêm ATK bonus. Kiếm được từ Eclage and Splendide quest. (Sau khi làm xong Ring of the Wise King Quest)
 • Pendant of Chaos cho +6% ATK bonus. Kiếm được từ Nightmarish Jitterbug instance.
 • Pendant of Maelstrom [1] cho ATK bonus và có khe (slot), cho cơ hội sử dụng Maelstorm. Kiếm được từ Nightmarish Jitterbug instance. Bạn sẽ cần thêm Pendant of Chaos và Pendant of Harmony (kiếm được từ Nightmarish Jitterbug instance)
 • Physical Enhancer Ring [1] có khe và cho +5% ATK. Nếu kết hợp Anti-Magic Suit [1] sẽ cho thêm +5% ASPD. Kiếm được từ Geffen Magic Tournament instance.
 • Bakunawa Agimat Tattoo cho +7% ATK và +10% ASPD. Nguyên liệu kiếm được từ Bakonawa Lake instance, các quest của Port Malaya.

Thẻ Bài Cho Trang Sức:

 • Mantis Card (STR+3)
 • Gold Scaraba Card (ATK +20).
 • Creamy Card để dụng level 1 Teleport.

Essence of Evil Lord (Kiếm được từ Temple of the Demon God instance):

 • Darklord Essence Force3 tăng ATK.
 • Darklord Essence Speed3 giúp tăng Flee và ASPD.

Instance Rolling Cutter GX Build

Instance RC build thường được sử dụng để đi các instance như Devil's Tower, và các boss như Reaper Yanku và Celine Kimi.

A.Stat

 • STR 100 (trong khoản 100)
 • AGI 120
 • VIT điểm còn dư
 • INT 1
 • DEX 100 (trong khoản 100)
 • LUK 100 (trong khoản 100)

Cách build này sẽ giảm STR để có nhiều AGI, DEX và LUK hơn. Nó cho phép bạn có nhiều né tránh Flee, và né tránh hoàn hảo Perfect Dodge hơn để né các dòn tấn công của Boss. Nó cũng đồng thời cho bạn nhiều HIT để đánh trúng các Boss.

B.Các kỹ năng cần chú ý:

 • Rolling Cutter là kỹ năng chủ đạo nhưng cần phải kết hợp liên tục với Enchant Poison để cho phép bạn đánh được nhiều loại quái vật (Nhưng đừng sử dụng Enchant Poison với các quái thuộc hệ Holy, Shadow, hoặc Undead).
 • Venom Impression khi đã enchant để tăng sát thương.

Enchant Deadly Poison và Dark Claw sử dụng để đánh Boss và các quái có nhiều HP

Tận dụng kỹ năng Hallucination Walk khi cần thiết, Nó sẽ buff Flee và cho phép bạn khả năng né được MATK và cho bạn cơ hội xoay ngược thế trận.

C.Trang bị

1.Mão Trụ:

 • Helm Of Abyss [1] giảm 10% sát thương từ Boss.
 • Anubis Helm tương tự như Abysmal Knight Helm nhưng sẽ tốt hơn khi được cường hóa lên mức cao hơn cũng như cho bạn được thêm healing bonus.

2.Áo Giáp:

 • Venatu Card cho thêm LUK tùy theo AGI.
 • Ancient Mimic Card cho thêm AGI tùy theo LUK.

3.Trang Sức:

 • AGI Glove [1] có khe và cho thêm Flee/Perfect Dodge. Có thể kiếm được khi làm quest (Cần Ring of Wise King Quest)
 • Bradium Brooch [1] không tốt bằng AGI Glove. Nhưng có thể tạm thay thế được. Có thể kiếm được khi làm quest El Dicastes quests. (Cần Ring of Wise King Quest)

Thẻ Bài Cho Trang Sức:

 • {{:wiki:items:icons:4027.png?nolink}} [[https://kynaro.com/?module=item&action=view&id=4027|Kukre Card]]
 • Yoyo Card

Essence of Evil Lord (From Temple of the Demon God instance; Card for any slot):

 • Darklord Essence Force3 giúp tăng ATK.
 • Darklord Essence Speed3 tăng Flee và ASPD.

Katar Crit GX Build

Đây là build theo tôc độ với chỉ số ASPD cực cao và thường được dùng để MVP.

A.Stat

 • STR 90 (Trong khoản 90)
 • AGI 120
 • VIT số điểm còn lại
 • INT 1
 • DEX 90 (Trong khoản 90)
 • LUK 120

120 LUK sẽ kích hoạt khả năng tiềm ẩn của Temporal LUK Boots [1] và Petal Card.

120 AGI sẽ kích hoạt ASPD bonus từ Cenere Card, if you choose to use that instead.

AGI và LUK là 2 stat quan trong của build này.

DEX tăng để có thêm một chút ASPD

STR Có thể giữ trong khoản 90. Nhưng cần tập trung tăng ATK của vũ khí để giúp tăng sát thương.

B.Các kỹ năng cần chú ý

 • Enchant Poison sẽ cho phép bạn đánh được hầu hết các quái (Nhưng chú ý đừng sử dụng với các quái thuộc hệ Holy, Shadow, hoặc Undead). Sát thương chủ yếu dựa vào sát thương cận chiến của nhân vật.
 • Venom Impression, Edp.png EDP, Dark Claw, and Hallucination Walk thì sử dụng tương tự như RC build.

C.Trang Bị

1.Mão Trụ:

 • Fox Ears Bell Ribbon [1] là một lựa chọn tốt cho Crit build. Nó cho +10% ASPD, và có thể tạm thời chuyển bạn thành Moonlight Flower và tăng +100 Crit. Có thể mua được từ Cash Shop.
 • Little Feather Hat [1] cho 10% sát thương Crit.
 • Oni Horns [1] khi được +9 sẽ cho bạn cơ hội tự động dùng Cross Impact , tăng ATK, HIT và 10% sát thương cho kỹ năng Counter Clash.
 • Sigrun's Wings cho +1 ASPD.
 • Sunglasses [1] hoặc các headgear có khe khác . Một số món đồ có thể đục lổ được khi dùng Spiritual Auger bán ở Cash Shop.
 • Pirate Dagger và Gangster Scarf cả 2 đều cho +5 ATK. Cả 2 đều mua được ở Cash shop. Riêng Gangster Scarf có thể làm được từ quest ở Geffen (Custom Headgear Quest).

Thẻ Bài Cho Mão Trụ

Dark Pinguicula Card for +10 ATK và có cơ hội lượm được Poison Herbs

Gemini-S58 Card cho cơ hội đề kháng các trạng thái Silence và Stun hoặc Stone Curse và Sleep.

Angra Mantis Card để tăng sát thương Crit.

2.Áo Giáp:

 • Sapha's Cloth [1] là áo giáp rất thông dụng với Crit GX. Nó có thể enchant được ở Mora để tăng Crit bonus. Bạn có thể mua được ở Mora bằng 10 Mora Coins sau khi làm quest Hazy Forest hoặc từ Loli Ruris.
 • Hero Hidden Cloth [1] tăng MaxHP/MaxSP, tăng sát thương của các kỹ năng và cơ hội buff cho nhân vật khi nhận sát thương. Bạn có thể kiểm được ở Bios Island và Morse Cave.

Thẻ Bài Cho Áo Giáp

 • Ancient Mimic Card để tăng AGI
 • Các thẻ bài tăng đề kháng thuộc tính

3.Vũ Khí:

 • Chakram [2] khi kết hợp với Assassin's Glove [1] cũng rất có hiệu quả, Có thể enchant ở Malangdo có thể có được thêm 40% sát thương Critical. Có thể kiếm được từ Osiris và Champion Chen.

Thẻ Bài Cho Vũ Khí

 • Aunoe Card
 • The Paper Card
 • Mobster Card
 • Sedora Card để tăng sát thương Crit.

4.Áo Choàng:

Gigant Snake Skin [1] giúp tăng STR / AGI và tăng HP/SP khi kết hợp với Temporal Stat Boots [1] . Có thể kiếm trong Faceworm Nest instance.

Adventurer's Backpack [1] / Heroic Backpack [1] cũng khá tốt nếu bạn nâng cấp lên +9. Có thể kiếm được trên Cash Shop.

Thẻ Bài Cho Áo Choàng

 • Cenere Card cho thêm ASPD bonus
 • Petal Card cho thêm sát thương Crit.

5.Giày:

 • Temporal LUK Boots [1] là lựa chọn hàng đầu cho các Crit build. Enchant với LUK (Critical lv3) hoặc AGI (ASPD lv. 3) trước tiên, kế tiếp là Hawkeye, Speed of Light hoặc Lucky Day. Tất cả nguyên liệu làm giầy điều có thể kiếm được tịa Old Glast Heim instance (Normal hoặc Hard modes).

Thẻ Bài Cho Giày

 • Green Ferus Card
 • Verit Card
 • Matyr Card
 • Firelock Soldier Card.

6.Trang Sức:

Crit và RC builds sử dụng trang sức gần giống nhau. Ngoài ra dưới đây là một số lựa chọn khác:

 • LUK Glove [1] vừa có khe lại được thêm Crit bonus. Có thể kiếm được khi làm Ring of the Wise King Quest
 • Assassin's Glove [1] có thể kết hợp với Chakram [2]. Rớt bởi Trentini.

Các Thẻ Bài Cho Trang Sức

 • Kobold Card
 • Kukre Card
 • Gold Scaraba Card.

Essence of Evil Lord (Temple of the Demon God instance):

 • Darklord Essence Speed3 tăng Flee và ASPD.
 • Darklord Essence Luck3 tăng Crit.

Dual Dagger Crit GX Build

Build này tận dụng khả năng sử dụng 2 vũ khi để gây ra sát thương Crit liên tục và cao hơn so với Katar Crit

A.Stats

 • STR 90 (Trong khoản 90)
 • AGI 120
 • VIT số điểm còn lại
 • INT 1
 • DEX 90 (Trong khoản 90)
 • LUK 120

Buil này có Stat tương tự nhu Katar Crit, nhưng cần tập trung rất nhiều vào AGI và ASPD cho bởi trang bị, buff, potion, và food giúp tăng ASPD

Các kỹ năng tấn công cũng tương tự như của Katar Crit build. Dual Dagger GXs cần phải max Lefthand.png Left and Righthand.png Right Hand Mastery để tăng sát thương cho vũ khí.

B.Trang Bị

Trang bị tương tự như Katar Crit Build. Tuy nhiên vũ khí của Dual Dagger Crit GX thì khác.

Tay phải cần cẩm vũ khí có ATK cao. Tay trái cầm vũ khí hổ trợ sát thương (Có nhiều khe và thẻ bài vân vân…)

Vũ Khi Tay Phải:

 • Faceworm Queen Leg [2] là vũ khí lựa chọn hàng đầu vì có chỉ số ATK cao. Hơn nữa nó có 2 khe, và cho bạn có khả năng chuyển hóa và sử dụng kỹ năng tấn công hàng loạt lên quái. Có thể kiếm được từ Faceworm Nest instance.
 • Weihna [2] có ATK thấp hơn FQL, bù lại bạn có thể enchant được ở Malangdo. Bạn có thể cộng thêm Crit enchants và ASPD +1. Rớt ra từ Phreeoni.
 • Krierg [3] tương tự như Weihna và có 3 khe. Rớt ra từ Eddga.

Vũ Khí Tay Trái:

 • Ice Pick [1] là lựa chọn hàng đầu cho các quái có nhiều DEF. Kiếm được từ RSX-0806.
 • Ice Pick không có khe nhưng có thể enchant được ở Malangdo. Bạn có thể enchat với crit và/hoặc ASPD +1. Rớt ra từ Lord of the Dead, RSX-0806, và Assassin Cross Eremes.
 • Sandstorm [4] cho bạn cơ hội gắn nhiều thẻ bài để tăng Crit damage hoặcr ASPD . Hơn nữa ATK cũng không phải tệ khi dùng với tay trái và có thể dễ dàng được upgrade trên +10. Rớt ra từ Skeleton General (Sealed Shrine).

Thẻ Bài Cho Vũ Khí

 • Aunoe Card, Card The The Paper Card, Card Mobster Card, hoặc Card Sedora Card cho sát thương Crit.
 • Tendrilrion Cardđể tăng ATK . Được thêm Crit nếu vũ khí được nâng cấp tới +14.
 • Armed Guard Soheon Card để tăng ASP. Được thêm APSD nếu vũ khí năng cấp tới 14.

Essence of Evil Lord:

Darklord Essence Speed3 tăng Flee và ASPD.

Darklord Essence Luck3 tăng Crit.

Leveling

 • Lv1 - Lv30: Payon Dungeon F1 (Lấy the Eden quest ở Lv. 26)
 • Lv31 - Lv71: Orc Dungeon F1
 • Lv72-Lv84: Glast Heim St. Abbey (Lấy Eden Board quest cho Evil Druid và Wraith, và Eden Training Quest)
 • Lv85-Lv99:
  1. Eden Boards: Turtle Dungeon từ lv. 86-90
  2. Turtle Dungeon, Veins/Rachel, Glast Heim từ lvl 91-99 (at least 5-6 quests from these)
 • Lv87-Lv114: Gramps and Eden Boards.
 • Lv115-Lv144: Gramps and Eden Boards.
 • Ở level 120, bạn có thể đi được Ghost Palace Instance. Bạn nên có gắng kiếm Thanatos Katar [1]. Đây là một trong các vũ khí được ưa thích của build GX.
 • Lv145-Lv175: Gramps, Eden Boards, instances Ghost Palace, Sarah's Memories, Airship Assault, và Verus quests

Nguồn

Nguồn lấy từ Novaro