Geffen Magic Tournament

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Geffen Magic Tournament
Yêu cầu
Base Level: 90
Party: 1 (cần có party)
Hunting: 1 Desert Wolf
Phần thưởng
Vật phẩm: Geffen Magic Contest Coin
 1. Nói chuyện với Emmitt White ở Dimensional Gap để nhận quest.
  DG EmmittWhite.png
 2. Khi hiện bảnginstance, click vào Dimensional Device và chọn Enter. Bạn sẽ có 2 tiếng để hoàn thành instance này
 3. Nói chuyện với Receptionist (@gef 122,58) ở khu vực phía Tây để đăng ký vào đấu trường
  GMT Receptionist.png
  • Bạn cần phải hạ gục 1 con Desert Wolf trong 60 giây để thỏa mãn điều kiện đăng ký.
 4. Nói chuyện với Receptionist lần nữa, anh ta sẽ bảo bạn điền tên của mình vào phiếu đăng ký.
 5. Đi tới đài phun nước ở phía Tây (ở ngay phía dưới Receptionist ) để bắt đầu vào đấu trường:
  • Mỗi trận đấu sẽ bị giới hạn bởi một lượng thời gian nhất định là 3 phút,tuy nhiên thì vòng cuối lại là 5 phút.
  • Hạ gục đối thủ mỗi lượt sẽ nhận được Geffen Magic Contest Coin, để vào vòng trong thì nói chuyện với Tournament Guide.
  • Healer NPC sẽ xuất hiện sau mỗi trận đấu.
 6. Sau khi giải đấu kết thúc,bạn sẽ được warp rời khỏi đấu trường. Nói chuyện với nhóm của Fenrir quanh Geffen tower.
  Họ sẽ cho bạn 1 lọ thuốc ngẫu nhiên hoặc Yggdrasil item như Yggdrasil berry hoặc seed.
  GMT fenrirs.png

  List đồ có thể nhận được :
  • Red Potion
  • Orange Potion
  • Yellow potion
  • White Potion
  • Blue Potion
  • Green Potion
  • Yggdrasil Seed
  • Yggdrasilberry
 7. Đi tới phía bắc Geffen hướng 12h sẽ có warp portal để thoát khỏi instance.
 8. Nói chuyện với Emmitt White lần nữa để kích hoạt thời gian cooldown của instance.Instance này có thể đi lại được sau 23 tiếng.

Geffen Magic Contest Coin

Geffen Magic Contest Coins là một loại tiền tệ được sử dụng trong Geffen Magic Tournament,bạn có thể kiếm được chúng thông qua giải đấu.

Geffen Magic Contest Coins dùng để đổi các loại trang bị thông qua NPC Equipment seller ở phía Tây Geffen.

GMT CoinMachine.png


Sell List

Trang bị Vị trí Giá
2185.png Magic Reflector [1] Shield 900
2186.png Revised Encyclopedia [1]
2963.png Physical Enhancer Ring [1] Accessory 1350
2964.png Magic Intensifier Ring [1]
15073.png Anti-Magic Suit [1] Armor 1800
15074.png Geffen Magic Robe [1]

Danh sách đối thủ trong giải đấu

Vòng đấu Monster Phần thưởng (coin)
1 Arhi 1
2 Dio anemos 2 (Total 3)
3 Geffen Shoplifter 3 (Total 6)
4 Faymont 4 (Total 10)
5 Ordre 5 (Total 15)
6 blut hase 6 (Total 21)
7 kuro akuma 7 (Total 28)
8 ifodes 8 (Total 36)
9 Licheniyes 9 (Total 45)
10 Odoric 10 (Total 55)
11 ju 15 (Total 70)
Semi-Final Dwigh 20 (Total 90)
Fay Kanavian

Alphonse

Final Fenrir 20 (Total 110)