Endless Tower

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hướng dẫn chi tiết

Yêu cầu
Base Level: 50
Nơi bắt đầu: alberta 214/77
Items: 10,000z
Phần thưởng
Experience: -
Items: -
Others: -
 • Warp tới Alberta và nói chuyện với Captain Janssen /navi alberta 214/77.
CapJenson.jpg


 • Ông ta sẽ đưa bạn tới một hòn đảo nhỏ, nói chuyện với Tower Protection Stone để tạo cổng vào instance.
 • Hạ gục tất cả quái vật ở mỗi tầng để mở khóa tiến đến tầng tiếp theo. Endless Tower có tất cả là 100 tầng
 • Mỗi 5 tầng sẽ có một tầng có boss.
 • Chẳng may chết , nhân vật của bạn vẫn có thể vào lại instance nhưng mất Ashes of darkness
 • Khi clear đến tầng 100 bạn sẽ phải đối đầu với con boss Entweihen Knothen , đánh con này cũng khá mất thời gian vì vây quanh nó toàn quái mạnh nên cần party đông và ít nhất 1 arch bishop để res đề phòng các bạn hẹo sớm :)))
M1957.gif


 • Sau khi hạ gục xong Entweihen Knothen thì các bạn hãy đến portal tiếp theo hướng 1h để vào trong đánh Naght Sieger. Tuy nhiên, với nhưng ai đi ET lần đầu sẽ bị warp về alberta nhưng các bạn vẫn có thể vào lại ins được(chúc may mắn chạy lại từ tầng 1 :D , có thể xài ashes để warp lên tầng 51 hoặc 76 cho đỡ mệt,warp sẽ nằm ở ngay tầng 1 lúc mọi người mới vào).
 • Con Naght Sieger này hệ ghost,trong giai đoạn early game thì mọi người nên mang theo vũ khí hệ ghost để đối phó với nó nhé.
M1956.gif


 • Sau khi tiêu diệt được Naght Sieger thì hãy nói chuyện với NPC xuất hiện gần đó để thoát khỏi ins (NPC này sẽ hỏi thêm bạn có make kiếm 2 tay từ 2 thanh kiếm naght bạn nhặt được từ boss hay không nên cần đọc kỹ nội dung trước khi nhấn enter nhé anh em).


Disabled Skills

Các Skill sau sẽ không có tác dụng trong Endless Tower:

 • Extreme Vacuum
 • Fiber Lock
 • Ice Wall
 • Leap
 • Reflect Damage
 • Teleport
 • Snatch
 • Shield Reflect
 • Warg Bite