Devil's Tower

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Yêu cầu
Base Level: 130
Nơi bắt đầu: dali02 134/119
vật phẩm: -
Phần thưởng
Experience: -
Vật phẩm: vũ khí Evil Slayer
Khác: -Hướng dẫn chi tiết

 • Bạn có thể vào Devil's Tower thông qua Warper NPC
 • Chủ party nói chuyện với 2 NPC là Historian Shep and Magic Scholar Artie để tạo cổng vào instance. Click vào Dimensional Device bên cạnh 2 NPC này để đi vào instance.
DG HistorianShep.png
DG MagicScholarArtie.png
 • Một khi vào bên trong, chủ party cần phải nói chuyện với Rune Knight Officer Heim cho đến khi Healer Fama xuất hiện phía bên trái của căn phòng.
 • Nói chuyện với Healer Fama để nhận Cure Box, sau đó click vào Injured Soldiers để sử dụng Cure Box chữa thương cho họ. mỗi Cure Box chỉ có thể trị thương cho một Injured Soldier, vì vậy bạn cần phải nói chuyện với Healer Fama sau mỗi lần chữa thương cho các npc. Có tổng tất cả là 7 NPC Injured Soldiers .Các thành viên còn lại trong party cũng có thể nói chuyện với Healer Fama để nhận Cure Box và chữa thương cho các NPC.(mình khuyên càng nhiều người giúp heal càng tốt vì điều đó sẽ làm đẩy nhanh tiến độ đi ins)
 • Sau khi các Injured Soldiers được chữa trị, nói chuyện với Assassin Lucile, rồi cuối cùng tới Assassin Dewey ở bên phải của căn phòng để nhận Evil Shadow hunting quests và anh ta sẽ dẫn bạn một cầu thang để đi lên tầng trên đang bị con Evil Shadows xâm chiếm.
 • Hạ gục tất cả Evil Shadows xuất hiện trên đường đi lên tầng trên, sau đó nói chuyện với Assassin Dewey ở cuối cầu thang để được warp vào căn phòng tiếp theo.
 • Chủ party nói chuyện Assassin Lucille(cô ta đang đứng ở giữa căn phòng). Khi nói chuyện với Lucille, bạn sẽ thấy cột cast skill ngay trên đầu nhân vật, bạn cần phải đợi đến khi cột đó cast xong thì mới có thể nói chuyện tiếp được với cô ta.

- Lưu ý : Sẽ có bọn Evil Shadows spawn trong căn phòng này, khi chủ party đang nói chuyện với Lucille mà bị ăn đòn thì cột cast đó sẽ bị reset, cho nên là cần clear hết mob trong phòng đó trước khi talk để tránh bị sang chấn tâm lý :))

 • Sau khi nói chuyện xong với Lucille thì nói chuyện với Assassin Huey để được warp tới khu vực tiếp theo.
 • Bạn sẽ thấy Assassin Lucille đang đứng ở giữa map khi mới được warp tới, nói chuyện với cô ta và cô ta sẽ bảo bạn phá hủy 5 magic seal ở 5 khu vực trên bản đồ. Bạn phải khử hết Magic Seals trước khi tụi nó tới được khu trung tâm của bản đồ nơi Wounded MorrocThanatos đang choảng nhau.
Thana boss.gif
 • Sau khi phá hủy hết đống Magic Seals đó thì hãy nói chuyện với Assassin Lucille để tiếp tục.
 • Bạn sẽ bị dịch chuyển vào một căn phòng chứa toàn Evil Shadows. San bằng hết tụi nó đi rồi nói chuyện với NPC Young Girl để mở Portal đi vào căn phòng tiếp theo.Đi hết hành lang rồi xuống cầu thang để tới căn phòng tiếp theo,trên đường đi bọn Evil Shadows sẽ xuất hiện để gangbang bạn vì vậy hãy khử hết chúng nó để đi tiếp.
 • Sau khi xuống cầu thang bạn sẽ tới một căn phòng max rộng(chính là căn phòng đã nêu ở bước trên).Tìm đường tới khu trung tâm của căn phòng để nói chuyện với NPC Loki. Anh ta sẽ giúp bạn đánh con Boss với tư cách là một mercenary.
 • Xài tổ hợp phím CTRL + R để mở bảng skill của Loki. Đặt skill Mind Blaster của Loki vào hotkeys để tiện sử dụng và dùng nó vào con boss Evil Believer trước khi đánh nó.
 • Sau khi đánh bại được Evil Believer, nói chuyện với Loki để nhận thưởng. Evil Slayer weapon bạn nhận được sẽ random, tuy nhiên thì xong ins càng nhanh thì nhận được đồ càng ngon.
 • Nói chuyện với Loki lần nữa để thoát khỏi instance. Bạn sẽ được warp trở về Dimensional Crack,nhớ nói chuyện với NPC Historian ShepMagic Scholar Artie để trả Quest instance không thì hôm sau khỏi đi nhé.


Danh sách quái

Image Name Level HP Size / Race / Element
Immortal Nightmare Shadow.png
Evil Shadow 138 112,000 Large / Demon / Dark 2
Immortal Angry Shadow.png
Evil Shadow 141 127,650 Medium / Demon / Dark 2
Immortal Death Shadow.png
Evil Shadow 142 153,400 Large / Demon / Dark 2
M2938.png
Magic Seal 140 10,000,000 Large / Formless / Neutral 1
M2942.png
Evil Believer
151 8,256,000 Large / Demon / Dark 3


Danh sách Weapon có thể nhận được


Item Name Type Description
C16027.png
Evil Slayer Destroyer Hammer (1) Mace ATK +10% against Demon/Undead monsters.

If upgraded to +9, ATK +5%.

If upgraded to +12, ATK +7%.

C18120.png
Evil Slayer Piercer Bow (1) Bow
C28001.png
Evil Slayer Ripper Katar (1) Katar
C21010.png
Evil Slayer Slasher Sword (1) Two Handed Sword
C13094.png
Evil Slayer Stabber Dagger (1) Dagger
C1671.png
Evil Slayer Vanquisher Staff (1) Staff MATK +155.

ATK/MATK +10% against Demon/Undead monsters.

If upgraded to +9, MATK +5%.

If upgraded to +12, MATK +7%.


Card

Card Vị trí Effects
Card.pngEvil Shadow card Shield Reduces damage received from Shadow and Undead property monsters by 30%.

Increases damage received from Holy and Fire property monsters by 30%.

If equipped with Evil Believer Card, further reduces physical damage received from Shadow and Undead property monsters by 15%.

Increases physical and magic damage against Shadow and Undead property monsters by an additional 15%.

Card.pngEvil Believer card Weapon Increases physical and magic damage against Shadow and Undead property monsters by 30%.

Reduces physical and magic damage against Holy and Fire property monsters by 30%.

If equipped with Evil Shadow Card, further reduces physical damage received from Shadow and Undead property monsters by 15%.

Increases physical and magic damage against Shadow and Undead property monsters by an additional 15%.


Danh sách Enchants có thể có trong Evil Slayer Weapon

Tên Levels Mô tả
C4811.pngFighting Spirit

Fighting Spirit Lv1

Fighting Spirit Lv2

Fighting Spirit Lv3

Fighting Spirit Lv4

Fighting Spirit Lv5

Fighting Spirit Lv6

Fighting Spirit Lv7

+ ATK
+ HIT
C4815.pngSpell

Spell Lv1

Spell Lv2

Spell Lv3

Spell Lv4

+ MATK
- Decrease Cast Time by %
C4791.pngDEF

DEF +3

DEF +6

+ DEF
C4786.pngMDEF

MDEF +2

MDEF +3

+ MDEF

Nguồn

https://www.novaragnarok.com/wiki/Devil%27s_Tower