Charleston Crisis

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Giới Thiệu Tổng Quát


Yêu Cầu
Base Level: 130

Quest phải làm trước: Không có

Phần Thưởng
Base EXP: 1500,000

Job EXP: 1000,000

Vật Phẩm: Charleston Component.png Charleston Component

Thành phố Verus đã bị bỏ hoang và các linh kiện điện tử trở nên khang hiếm hơn bao giờ hết. Có một con robot đang rất cần giúp đỡ kiếm các linh kiện bị thiếu.

  • Bạn không thể vào lại instance khi đã thoát ra khỏi instance. Tốt nhất bạn nên mang theo Token of Siegfried để có thể hồi sinh khi bị chết.
  • Hầu hết các quái thuộc chủng loại Demon và Neutral.

Hướng Dẫn Chi Tiết


Đầu tiên bạn cần đi tới Verus (/navi verus04 74 114) để nói chuyện với Charleston tại đó để tạo instance, sau đó hãy nhấn vào máy transporter được chuyển vào instance.

Giai đoạn 1

Cc map.png

Sau khúc giới thiệu, bạn hãy đi về hướng tây và tiêu diệt các cổ máy bảo vệ tại đó để có thể đi vào khu vực kế tiếp. Tại khu vực thứ 2, bạn hãy tiếp tục tiêu diệt các cổ máy bảo vệ để tiến vào khu thứ 2. Bạn hãy tiếp tục như vây thêm 2 lần nữa để có thể tiến vào phòng thí nghiệm (Central Lab)nằm gần trung tâm của bản đồ.

Gia đoạn 2

  • Tại phòng thí nghiệm bạn hãy nói chuyện với Dr. Ve và Charleston. Sau đó bạn cần phải tiêu diệt 3 Rockstep nằm rãi rác trên 7 điểm của bản đồ.

Quest không bắt buộc: bạn có thể nói chuyện với computer phía sau Dr. Ve để nhận quest tiêu diệt 50 step. khi hoàn tất bạn sẽ có được Charleston Component.

  • Sau khi tiêu diệt xong 3 Rockstep, bạn hãy trở lại nói chuyện với Charleston. Cô ta sẽ kêu bạn kiểm tra 3 cổ máy phát điện (generator) nằm tại 3 địa điểm trên bản đồ. Bạn cần phải tới gần các máy phát điện để kích hoạt cửa sổ thông tin xuất hiện.

* Sau khi đã kiểm tra xong các cổ máy phát điện, bạn hãy trở lại nói chuyện với Charleston. Các cổ máy sẽ bắt đầu xuát hiện và bạn cần phải tiêu diệt chúng.

Bạn và các thành viên trong nhóm không nên rời khỏi phòng thí nghiệm. Nếu không bạn sẽ không thể tham gia hổ trợ được. Nếu bạn đi instance một mình thì bạn sẽ không thể đi tiếp tục để hoàn tất instance.

Đối mặt với Boss


Bạn hãy đi tới trung tâm của bản đồ và lại gần Charleston để kích hoạt đối thoại. Sau khi nói chuyện xong bạn hãy đưa 1 Smoke powder.png Explosive Powder cho Charleston để mở đường vào khu vực trung tâm. Tại đây bạn hãy tiêu diệt Charleston 3.

Tên HP DEF MDEF Kích cở Chủng loại Thuộc tính skill Rớt đồ
Charleston 3 23,671,401 200 90 Lớn Demon Neutral 3 Lord of vermilion.png Lord of Vermilion

Meteor storm.png Meteor Storm Heal.png Heal Napalm vulcan.pngNapalm Vulcan

Charleston Component

Pilebunker P Tornado Axe Robot's Arm Gigant Blade Supplement Part Agi Upgrade Part Booster

Khi HP xuống thấp cô ta sẽ sử dụng AGI UP và triệu hồi thuộc hạ để bảo vệ mình.

Hoàn tất Instance


Cc shalosh.png
  • Sau khi đánh hạ Charleston 3, bạn hãy quay lại nói chuyện với Dr. Ve và to Shalosh để nhận 3 Charleston Component.png Charleston Components và được chuyển về thành phố Verus.
  • Tại Verus bạn hãy nói chuyện với Charleston để nhân 1,500,000 Base EXP/1,000,000 Job EXP.

Danh Sách Các Quái


Hình Tên Quái Level HP Kích cở Chủng Loại Thuộc Tính
Step.png
Step 130 55,403 Nhỏ Demon Neutral 1
Lockstep.png
Lockstep 131 71,056 Vừa Demon Neutral 2
Kickstep.png
Kickstep 132 73,644 Vừa Demon Neutral 1
Kick & Kick.png
Kick And Kick 133 68,018 Vừa Demon Neutral 2
Charleston.png
Charleston 3 145 23,671,401 Lớn Demon Neutral 3

Vật Phẩm Trao Đổi


Hầu hết các món đồ dưới đây đều có được khi bạn trao đổi với NPC

Supplement Part
Hình Vật Phẩm Vị Trí Mô tả
Supplement Part STR.png
Supplement Part STR Armor DEF + 80, ATK + 5%.

ATK + 1% mỗi 4 level cường hóa. Set Bonus: Supplement Part AGI & Supplement Part STR; ATK + 30. Set Bonus: Supplement Part VIT & Supplement Part STR; Sát thương của Axe Tornado +25%. Set Bonus: Supplement Part DEX & Supplement Part STR; Sát thương của Axe Boomerang + 100%. Chỉ cho Mechanic.

Supplement Part VIT (1).png
Supplement Part VIT [1] Garment DEF + 20, Max HP + 6%.

Max HP + 1% every 2 level cường hóa. Nếu cường hóa tới +9 hoặc cao hơn, HP Recovery + 50% Set Bonus: Supplement Part VIT & Supplement Part STR; Sát thương của Axe Tornado +25%. Chỉ cho Mechanic.

Supplement Part AGI.png
Supplement Part AGI [1] Footgear DEF + 25, ASPD + 6%.

Max HP + 1% every 2 level cường hóa. Nếu cường hóa tới +4 hoặc cao hơn, ASPD + 1%. Set Bonus: Supplement Part AGI & Supplement Part STR; ATK +30. Chỉ cho Mechanic.

Supplement Part Dex.png
Supplement Part DEX [1] Accessory Cast Delay - 10%.

Variable Casting Time - 10%. Giảm SP khi dùng skill 10%. Set Bonus: Supplement Part DEX & Supplement Part STR: Sát thương của Axe Boomerang +100%. Giảm thời gian cooldown của Axe Boomerang 2 giây. Chỉ cho Mechanic.

Upgrade Part
Hình Vật Phẩm Vị Trí Mô tả
Upgrade Part Plate.png
Upgrade Part - Plate Armor DEF + 110, Giảm sát thương nhận được từ kẻ địch cở nhỏ và vừa 10%.

Không thể bị hủy trong chiến trận. Nếu cường hóa tới +7 hoặc cao hơn, Giảm sát thương nhận được từ kẻ địch cở lớn 10%. Nếu cường hóa tới +9 hoặc cao hơn, Giảm sát thương nhận được từ kẻ địch cở nhỏ và vừa 5%. Set Bonus: Upgrade Part - Plate, Upgrade Part - Engine, Upgrade Part - Booster, Upgrade Part - Gun Barrel; Sát thương của Arm Cannon + 50%. Chỉ dành cho Mechanic.

Upgrade Part Engine.png
Upgrade Part - Engine [1] Garment DEF + 25, Cast Delay - 10%

Nếu cường hóa tới +7 hoặc cao hơn, giảm sát thương từ các đòn tấn công Neutral property 10%. Nếu cường hóa tới +9 hoặc cao hơn, Cast Delay - 10% Set Bonus: Upgrade Part - Plate, Upgrade Part - Engine, Upgrade Part - Booster, Upgrade Part - Gun Barrel; Sát thương của Arm Cannon + 50%. Chỉ dành cho Mechanic.

Upgrade Part - Booster -1-.png
Upgrade Part - Booster [1] Footgear DEF + 23, giảm SP sử dụng cho skill Hover 15.

Nếu cường hóa tới +7 hoặc cao hơn, giảm SP sử dụng cho skill Acceleration 20. Set Bonus: Upgrade Part - Plate, Upgrade Part - Engine, Upgrade Part - Booster, Upgrade Part - Gun Barrel; Sát thương của Arm Cannon + 50%. Chỉ dành cho Mechanic.

Upgrade Part - Gun Barrel.png
Upgrade Part - Gun Barrel [1] Accessory ATK + 4%

HIT + 10 Sát thương của Knuckle Boost +25%. Set Bonus: Upgrade Part - Plate, Upgrade Part - Engine, Upgrade Part - Booster, Upgrade Part - Gun Barrel; Sát thương của Arm Cannon + 50%. Chỉ dành cho Mechanic.

Excellion Part
Hình Vật Phẩm Vị Trí Mô tả
ExcellionWing.png
Excellion Wing Garment Perfect Dodge + 8.

Nếu base level từ 130 trở lên, được thêm Perfect Dodge + 2. Increase Flee by 2 for every refine upgrade. Nếu kết hợp với Excellion thì được: 1.Giảm skill delay 10% 2.Nếu base level từ 130 trở lên, sẽ được giảm skill delay thêm 10%. Perfect Dodge + 6. Có thể enchant được

ExcellionSuit.png
Excellion Suit Armor VIT + 6.

Nếu base level từ 130 trở lên, thêm VIT + 4. Tăng Max HP thêm 4% cho mỗi 3 level cường hóa. Không thể bị hủy trong chiến trận. Nếu kết hợp với Excellion Wing thì được1.Giảm skill delay 10%. 2.Nếu base level từ 130 trở lên, sẽ được giảm skill delay thêm 10%. Perfect Dodge + 6. Có thể enchant được

Vũ Khí
Hình Vật Phẩm Vị Trí Mô tả
PileBunkerP.png
Pile Bunker P Mace ATK + 450

ATK + 5 cho mỗi level cường hóa (Upgrade). Chỉ dành cho Mechanic.

PileBunkerS.png
Pile Bunker S [1] Mace ATK + 400

Cast Delay - 1% cho mỗi 2 level cường hóa. Chỉ dành cho Mechanic.

PileBunkerT.png
Pile Bunker T [1] Mace ATK + 400

Giảm lượng SP cần cho các skill xuống 1% với mỗi level cường hóa. Chỉ dành cho Mechanic.

TornadoAxe.png
Tornado Axe [1] Two Handed Axe ATK + 350

Giảm cooldown của skill Axe Tornado xuống 1 second.

GiganticBlade.png
Gigantic Blade [1] Two Handed Sword ATK + 300

ASPD - 15%. Tăng sát thương critical thêm 1% với mỗi level cường hóa. Không thể bị hủy trong chiến trận. If base STR is 110 or lower, ATK - 250

Robot'sMechanicalArm.png
Robot's Mechanical Arm [2] Mace ATK + 195

CRIT + 20. Không thể bị hủy trong chiến trận.

Enchant


Để enchant các món đồ Mechanic bạn cần phải gặp Mass Charleston tại thành phố Verus (/navi verus04 69/112). Để enchant bạn cần 1 Charleston Component.png Charleston Component và 100,000 zeny. Tương tự như vậy giá để tẩy enchat là 1 Charleston Component.pngCharleston Component và 100,000 zeny. Bạn có 3 khe để enchant và nếu trang bị của bạn được cường hóa từ +9 trở lên thì sẽ có cơ hộ được enchant mạnh hơn bình thường.

Hiện hệ thống enchant cho các trang bị trên chưa được cập nhật tại server Kynaro

Nguồn


https://irowiki.org/wiki/Charleston_Crisis

https://www.novaragnarok.com/wiki/Charleston_Crisis