Cash Shop

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giới Thiệu Tổng Quát

Cash shop store.PNG
Cash shop icon.PNG

Cash Shop là hệ thống bán hàng tự động của server sử dụng đơn vị tiền tệ Cash Point. Khi bạn đóng góp (donate) để giúp duy trì hoạt động của server, bạn sẽ nhận được một số điểm Cash Point. Với số điểm có được bạn có thể dùng để mua đồ trên Cash Shop.

Để mua đồ Cash Shop, bạn hãy nhấn vào biểu tượng Cash Shop nằm ở phía trên góc phải màn hình. Thường thì biểu tượng này nằm cạnh bản đồ Mini-map. Khi nhấn vào, một cửa sổ Cash Shop sẽ xuật hiện. Bạn chỉ cần kéo và rê món đồ mình muốn mua vào của sổ mua hàng nằm ở phía bên phải. Khi hoàn tất thì bạn hãy nhấn nút ok để tiến hành mua hàng.