Cơ Bản

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này bao gồm các thông tin cơ bản nhất nhằm giúp cho các bạn mới bắt đầu có một cái nhìn tổng quát về game và có một khởi đầu thuận lợi. Ngoài phần thông tin cơ bản này ra, bạn cũng nên xem qua phần Feature để biết được các lợi ích bạn nhận được khi tham gia server. Dưới đây là một số thông tin cơ bản:

2657.png Đội ngũ GM: Bao gồm các thông tin về đội ngũ GM của server
6285.png Luật server: Giao ước giữa người chơi và server
Ro icon.PNG Ragnarok Online: Một vài thông tin tổng quá về Ragnarok Online.
Ro icon.PNG Văn Phòng Chính: Thông tin về văn phòng chính của server.
642.png Thông tin cơ bản: Các thông tin hữu ích về cách hoạt động của game.
642.png Hệ Thống Game: Giới thiệu về các hệ thống của game.
12312.png Điều khiển cơ bản: Hướng dẫn cách điều khiển nhân vật trong game.
7819.png Điều khiển mobile: Hướng dẫn điều khiển trên mobile.
1585.png Hướng dẫn lên cấp: Hướng dẫn người mới chơi cách lên cấp nhân vật của mình.
1591.png Hướng dẫn giảm Lag: Hướng dẫn điều chỉnh giảm lag.
1588.png Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn sữa các lỗi khiến người chơi không thể vào game được.
671.png Đóng góp duy trì server: Hướng dẫn người chơi cách đóng góp giúp duy trì server.