Điều khiển mobile

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Hướng dẫn bằng video

B2uFSXm.gif

Tqa4nu0.gif

Một số câu hỏi thường gặp

1.Tại sao các bản đồ và item load khá chậm, đặc biệt là khi qua các bản đồ khác?

Không có file được tải xuống trước trong XPRO. App chỉ tải xuống tất cả các file cần thiết khi bạn truy cập bản đồ lần đầu tiên và nó được lưu vào bộ nhớ cache. Sau khi nó được lưu vào bộ nhớ cache, bạn sẽ load nhanh hơn đến bản đồ đó vào lần sau. Tương tự với các item, bạn có thể không nhìn thấy hình ảnh ngay lập tức vì nó được tải xuống lần đầu tiên.


2.Tất cả item điều trở thành Unknown Item và xuất hiện dưới hình apple.

Lý do là vì phone của bạn vẫn còn sử dụng thông iteminfo củ. Bạn hãy đóng XPRO app và trở lại màn hình login screen của server. Sau đó nhân vào biểu tượng folder ở góc phải và xóa cache đã lưu trước đó để tải lại các file. Sau khi xoa cache app sẽ tải lại các bản đồ và hình ảnh nên bạn sẽ bị chậm một chút.


3.Tôi không thấy headgear và costume trong bản mobile.

Custom headgear, costume và một số NPC (guild flags) vẫn chưa được support trên XPRO. Hiện giờ chỉ có official headgear và costumes là có thể thấy được.

4. Tôi bị error lúc login và không thể tìm thấy các file hoặc bản đồ.

Bạn hãy đóng lại XPRO app và sau đó log in trở lại. Nếu vẫn không sửa được bạn hãy xóa cache giống như đã hướng dẫn ở phái trên.


5. Tôi không thể viết được trong Android.

Bạn hãy thực hiện thao tác tương tự như Alt-Tab trên phone, sau đó chọn XPRO App trở lại thì sẽ có thể viết được.


6. Các icon và chat box quá lớn trên màn hình.

Bạn có thể thay đổi UI settings của áp bằng cách nhấn vào nút X ở góc phải phái trên, rồi nhấn vào "Settings", sau đó chọn lựa settings phù hợp với nhu cầu của mình