Đội ngũ GM

Từ KynaRo
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thông Tin Tổng Quát

GM Kyna.PNGGM game.PNG

Game Master (GM) là những người điều hành và quản lý game. Sự khác nhau giữ người chơi thường và các GM là GM có tên xuất hiện bằng màu vàng Trên Discord và trong game. Thông thường có 3 GM bạn thường gặp: GM Hỗ Trợ, GM Sự Kiện, Game Admin và mỗi GM giữ các nhiệm vụ khác nhau.

Người chơi cần chú ý: Các GM sẽ không bao giờ hỏi mật mã của người chơi. Nếu có người nhận là GM và yêu cầu mật mã account của bạn, xin vui lòng thông báo trực tiếp cho các GM trên discord.

GM Hỗ Trợ

GM Sự Kiện thường là chịu trách nhiệm với những công việc sau:

 • Giúp trả lời các thắc mắc của người chơi.
 • Hướng dẫn và thông báo cho người chơi các thông tin về game.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh giữ người chơi với nhau.
 • Ban các player vi phạm luật của server.

GM Sự Kiện

GM Sự Kiện thường chịu trách với những công việc sau:

 • Tổ chức các sự kiện trong game
 • Giao lưu và sinh hoạt với người chơi
 • Chọn và phát đồ thưởng cho player
 • Quảng bá server thu hút người tham gia server

Game Admin

Là người chịu trách nhiệm với những công việc sau:

 • Viết code và sửa bug cho game
 • Update và bảo trì game theo rAthena
 • Lo về các vấn đề back end của game
 • Dịch và cập nhật game.

Các GM

 1. GM Leon
 2. GM Kibo (Inactive)
 3. GM Quing (Inactive)
 4. GM Kyubi (Inactive)
 5. GM Christopher