Đăng ký

 
 
 
 
 
   
 
Bằng cách nhấp vào "Tạo Tài khoản", bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản server.

Chú Ý Khi Đăng Ký

Xin vui lòng đọc Điều khoản server trước khi đăng ký một tài khoản, để đảm bảo rằng bạn hiểu các quy tắc giữ tài khoản với server Kynaro Ragnarok Online của chúng tôi.

1. Bạn cần phải cung cấp địa chỉ e-mail để kích hoạt tài khoản trước khi có thể log-in.

2. Mật mã của bạn cần phải dài từ 8 tới 31 ký tự.

3. Mật mã của bạn phải chứa ít nhất 1 chữ hoa.

4. Mật mã của bạn phải chứa ít nhất 1 chữ thường

5. Mật mã của bạn phải chứa ít nhất 1 số.

7. Mật mã của bạn không thể có tên đăng nhập của bạn trong đó.